Odborníci tvrdí, že jsme rychle opustili systémovější studium jazyka ve prospěch konverzace, takže nám chybí hlubší znalost gramatiky i slovní zásoby a frazeologie. Jedno je jisté nejlepší způsob, jak se angličtinu a potažmo další jazyky naučit, je každodenní kontakt s cizím jazykem vycestovat do zahraničí, zaplatit si kurz na místní jazykové škole (což už není tak finančně nereálné), stýkat se s lidmi, číst, poslouchat televizi v originále…

„O angličtinu je menší zájem, než býval, mám na mysli kurzy pro veřejnost. Důvod, proč tomu tak je, stále hledáme. Snad je to mimo jiné proto, že v mladé generaci už je zastoupeno větší procento lidí, kteří se opravdu nějakým způsobem domluví. Navíc kurzy nejsou pro mnohé zájemce levnou záležitostí. Velký zájem je o kurzy pro děti. Dospělí raději investují do svých potomků než do sebe," říká Zora Jelínková, ředitelka jazykového centra Excel v Ostravě.

„Ve firmách je o výuku cizích jazyků zájem pořád stejný, požadavky zaměstnavatelů přetrvávají. Navíc zaměstnanci vnímají jazykový kurz jako benefit, je to pro ně také finančně výhodné. Tam se jedná ale o angličtinu odbornou, která se po nich vyžaduje v práci."

Kromě kurzů na míru, víkendových a kurzů s využitím speciálních metod je mezi zájemci i spousta těch, kteří nechtějí docházet do učebny, a raději využijí moderních technologií třeba výuky přes skype.

„Kurzy přes skype pro veřejnost i firmy jsou pro poskytovatele i pro uživatele levnější způsob vzdělávání se v jazyce, ale mám-li mluvit za sebe, považuji to za velmi nouzové řešení. Přece jen lektor jako fyzická osoba je v hodině nezastupitelný. Setkání tzv. face to face je nejefektivnější způsob výuky jazyka a samotné konverzace. U nás lektor dojíždí většinou za studentem, což představuje úsporu času. V běžné výuce také využíváme moderní didaktickou techniku," dodává Zora Jelínková.

„Angličtina přes skype je žádaná, ale teď jsme rozjeli asi jako jediní v regionu angličtinu po telefonu. A je o ni obrovský zájem," říká ředitelka ostravské jazykové školy Toplingva Alena Cvitanovič.

„Lektor zavolá studentovi, výuka trvá pět, deset nebo patnáct minut. Konverzuje s ním, začátečníci mají před sebou učebnici, probírá se i gramatika. Tento způsob je vhodný pro opravdu vytížené zájemce nebo ty, kteří prostě nikam do hodiny nechtějí dojíždět. A platí opravdu jen za ty hodiny, které po telefonu proběhnou. Angličtinu po telefonu učíme i děti," dodává Alena Cvitanovič.

„I skype je pro někoho svazující, musí být u počítače v určitý den, hodinu… Telefon má u sebe každý a pořád. Například v současné době máme studenta, který pravidelně cestuje a má smluvenu celou telefonní půlhodinu. Nasedne do auta, český lektor mu zavolá a konverzují," dodává Alena Cvitanovič.

K TÉMATU

Cizí jazyky před lety podpořilo i město Ostrava Podpořit výuku cizích jazyků u mladých lidí se před šesti lety snažilo i město Ostrava propagační kampaní „Uč se jazyky". Tvářemi úspěšné kampaně byl fotbalista Mario Lička a studentka Ostravské univerzity a modelka Blanka Štramberská. „Kampaň byla viditelná, a věříme, že svůj účel splnila. Chtěli jsme upozornit na pozitivní přínosy znalosti cizích jazyků," uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že tehdejší počin města ocenili i zahraniční investoři působící ve městě i v regionu (Tieto Czech Republic, Dalkia, Hyundai Motor Manufacturing Czech). „Z kontaktu se zaměstnavateli stále vnímáme, že dobrá jazyková vybavenost je nezbytná, jak pro dobré profesní uplatnění lidí, tak pro příchod nových investorů," pokračovala Vojkovská. I když město nyní žádnou podobně velkou kampaň neplánuje, tak dále upozorňujeme při nejrůznějších příležitostech na to, že znalost angličtiny či němčiny nejen v pracovním procesu je pro mladé lidi výhodou.