Podpora vzdělávání je pro město klíčová, letošní dotační program je už osmý v pořadí. O finance žádala široká škála organizací, od škol mateřských po vysoké, nevyjímaje školská zařízení zájmového vzdělávání.

„O program byl letos výrazný zájem. Žadatelé přihlásili celkem 87 projektů, požadovali částku v celkové výši přesahující 49,5 milionu korun. Po příslušných hodnotících procesech jsme se rozhodli podpořit 60 kvalitních projektů zaměřených na systematickou podporu nadání, rozvoj zejména technické, přírodovědné a funkční gramotnosti,“ vysvětlila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.  

V ranku podpořených aktivit nalezneme zejména projekty badatelské, posilující zvídavost nadaných žáků a jejich motivaci ke studiu technických a přírodovědných oborů. Dále aktivity, jež jsou pokračováním v práci s nadanými dětmi a rozvíjející jejich talent.  

Ilustrační foto.Ilustrační foto.Zdroj: Se svolením MMO

Mezi podpořené projekty patří například Fajna dílna pro školy V., jejímž cílem je zvýšení řemeslné zručnosti u žáků šestých až devátých tříd základních škol, a která podněcuje zájem o učňovské i maturitní obory technického a řemeslného charakteru.

Plně podpořen byl také projekt Mateřské školy Dvořákova „Se Zvídálkem v digi světě“, který pokračuje v systematické a dlouhodobé práci s nadanými dětmi a vytváří podmínky pro jejich rozvoj.

Pomáhejme dětem nalézt podmanivý svět knih.
Veďme děti ke čtení. Město Ostrava bude rozdávat knížky prvňáčkům

Pozornost je věnována rovněž rozvoji čtenářské gramotnosti nejmenších, město přispěje na projekt „S knihou sníme, poznáváme, proto knihy rádi máme“ Mateřské školy Lechowiczova. Ve škole bude rozšířena čtenářská zóna o knihokoutek a ke čtení s dětmi budou motivováni i rodiče. 

Výčet všech městem podpořených projektů pro nadané děti by byl velmi dlouhý, zájemci naleznou další informace k tématu či jednotlivým již podpořeným aktivitám na webu www.talentova.cz