„V poslední době se rozmáhá zájem vlastníků objektů o změnu užívání bytů či jiných prostor na ubytovny. Aktuálně se jedná o zájem vybudovat ubytovnu v objektu v Chopinově ulici a nedávno jsme řešili záměr zřízení ubytovny v ulici Na Hradbách. Radní městského obvodu však k těmto záměrům vydávají nesouhlasná stanoviska," popsala mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.

Deníku se podařilo zjistit, že se v Chopinově ulici jedná o dům s číslem popisným 562/7. Podle katastru nemovitostí je vlastníkem tohoto objektu Petr Janák. Redakci se ho ale nepodařilo kontaktovat.

Regulace ubytoven

Jestli přibude další místo, kam se uchýlí sociálně slabí a nepřizpůsobiví, navíc v samotném centru Ostravy, nyní závisí na Magistrátu města Ostravy.

„Žádostmi se dále v rámci posouzení souladu daného záměru s územním plánem zabývá město. Žádosti se týkají stavebních úprav a následující změny užívání daných objektů," popsala tisková mluvčí Jana Pondělíčková.

Podle náměstka primátora Jiřího Hrabiny regulace ubytoven není možná na základě územního plánu.

„Stavební zákon jasně určuje podmínky, za jakých může být ubytovna provozována. Město přitom dlouhodobě požaduje, aby se problematikou zabývala vláda, včetně Agentury pro sociální začleňování, protože bez zásadní změny legislativy není možné spravedlivě vyplácet dávky na bydlení lidem, kteří jsou ve skutečné sociální tísni a kteří tuto pomoc opravdu potřebují," řekl náměstek Jiří Hrabina.

Ubytovny mají nedostatky

Podle místostarostky obvodu Petry Bernfeldové je v Moravské Ostravě k dnešnímu dni více než deset ubytoven. Stavební úřad městského obvodu tak neustále provádí namátkové kontroly staveb v obvodu s cílem zjistit, jestli se nejedná o další ubytovny. V loňském roce tak důsledně zkontroloval dodržování všech technických a právních norem a předpisů v ubytovnách na území centrálního obvodu.

Co si myslíte o ubytovnách? Měly by městské obvody jejich vznik regulovat? Napište nám svůj názor
do diskuze.

„Kontrolovali jsme, zda jsou provozovatelé oprávněni dané soukromé domy jako ubytovny užívat. Zkontrolováno bylo přibližně dvacet objektů a zjistili jsme celou řadu nedostatků. V některých případech probíhá správní řízení a minimálně jeden objekt byl již uzavřen z důvodu provozování v rozporu se zákonem," přiblížila boj obvodu s ubytovnami místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová.

V řadě případů se tak včasnou kontrolou stavebnímu úřadu podařilo zabránit vzniku nových ubytoven a zabránit užívání objektů v rozporu s povoleným účelem užívání, jak dodala místostarostka.

Vlastníci objektů úředníkům vyhrožují

„I přes tlak a výhrůžky ze strany některých vlastníků objektů nebo provozovatelů ubytoven náš stavební úřad nadále trvá na striktním dodržování požadavků kladených stavebním zákonem. Nesouhlasíme totiž se systémem výhodného způsobu podnikání a alespoň tímto způsobem se snažíme zabránit vzniku dalších ubytoven na území našeho obvodu," doplnila místostarostka s tím, že bohužel není v možnostech obvodu omezit přísun sociálních dávek do tohoto podnikání.

Podle místostarostky centrální městský obvod upřednostňuje sociální pomoc prostřednictvím sociálních pracovníků a rovněž díky spolupráci s neziskovými organizacemi, nikoliv vznik dalších ubytoven. Deník pro vás bude situaci nadále sledovat.