Během jediné hodiny dokáže zanalyzovat až 600 vzorků krve nebo moči a všechny procesy, které jsou k analýze nutné, jsou propojeny s nejmodernějšími informačními technologiemi. Imunochemické analyzátory stanoví všechny urgentní metody do 10 minut. V České republice zatím takovéto zařízení není.

Zásah lidské ruky do celého analytického procesu vzorku krve či moči je teď naprosto minimální. Laicky řečeno - linka provede vyšetření od A do Z sama. „Laborant vloží zkumavku s biologickým materiálem do vstupního modulu, dopravní pás ji přesune do centrifugy, která provede automaticky oddělení séra nebo plazmy od krevních elementů a následně je vzorek opět dopravním pásem přesunut do analyzátorů, které jej zpracují. Po provedení všech požadovaných analýz se vzorek přesouvá do lednice,“ přiblížil zpracování vzorku přednosta Ústavu laboratorní medicíny prof. MUDr. David Stejskal.

Výhodou nových analyzátorů Atellica Solution je také patentovaný systém Magline®. Ten umožňuje přepravu jednotlivých vzorků v elektromagnetickém poli až desetkrát rychleji, než jiné dopravníkové systémy. Navíc systém Magline® nabízí poprvé v historii možnost přepravy vzorků oběma směry, a to pomocí přepínání polarity elektromagnetů.

| Video: Youtube

„Velkou předností naší nové, plně automatické linky je to, že všechny analyzátory máme propojeny a není nutné vzorky přenášet mezi jednotlivými analyzátory, což šetří především práci kvalifikovaného personálu. Výhodou je také to, pokud lékař požaduje doordinaci nějakého parametru, vzorek je automaticky vytažen ze skladovacího modulu a je provedena požadovaná analýza. Poté je vzorek opět vrácen do skladovacího modulu, ve kterém je uložený a připravený na eventuální analýzu po dobu jednoho týdne. Po uplynutí této doby je automaticky vyhozen do odpadu,“ doplnil přednostu primář Oddělení klinické biochemie Ústavu laboratorní medicíny RNDr. Zdeněk Švagera.

S instalací plně automatizované linky se v Ústavu laboratorní medicíny FN Ostrava začalo v listopadu 2020. Tomu předcházely stavební a technické práce, protože bylo nutné vytvořit prostory pro stávající přístroje, které po dobu instalace a zkušebního provozu zajistily nepřerušený chod vyšetření pacientů ve FN Ostrava. Do plného klinického provozu byla linka uvedena na začátku února.