Deníku to sdělil Václav Menšík vystupující za ostravskou advokátní kancelář JGK advokáti. Ta zastupuje část klientů výše zmíněné zkrachovalé společnosti. Nyní hodlá bedlivě sledovat další kroky WCA International, s. r. o., která papírově sídlí v Praze, centrálu má však ve Frýdku-Místku a pobočku v Ostravě.

„V minulých dnech jsme začali přihlašovat pohledávky jednotlivých klientů a podali jsme návrh na jmenování předběžného insolvenčního správce, kterému soud vyhověl,“ uvedl Marek Gocman, společník JGK advokáti s tím, že předběžným správcem byla stanovena společnost JK Insolv, v. o. s. Ta má nyní za úkol zjistit a zajistit majetek dlužníka a přezkoumat jeho účetnictví.

Omezení

„Společnost WCA International, s. r. o. tak nyní může nakládat se svým majetkem pouze se souhlasem předběžného správce, a to jen takovým způsobem, který nesníží jeho hodnotu,“ dodal Filip Hladiš, spolupracující advokát.

Další postup nastínil Marek Gocman: „Nyní bude soud na základě našeho návrhu rozhodovat o jmenování a složení prozatímního věřitelského výboru, který bude v insolvenčním řízení zastupovat věřitele, a my i další advokátní kanceláře pokračujeme v přihlašování pohledávek jednotlivých klientů.“

Insolvenční řízení podle něj nemusí být posledním krokem v kauze WCA International. „Proto by všichni investoři měli ve svém zájmu využít služeb odborníků, kteří mají s podobnými kauzami a hromadným zastupováním klientů zkušenosti,“ doplnil.

Jak zástupci advokátní kancelář JGK advokáti doplnili, jednatel společnosti WCA International již dříve uvedl, že bude usilovat o reorganizaci své firmy. „To, zda je toto řešení pro klienty výhodné, bude z naší strany podrobeno důslednému odbornému posouzení,“ zdůraznil Filip Hladiš.

Kauza společnosti WCA International, s. r. o. podle advokátů vykazuje identické znaky jako známý případ Growing Way. „Svým rozsahem ale výše uvedenou věc výrazně překonává,“ uvedl Marek Gocman. Za Growing Way stál Ondřej Janata, svého času vydávaný za vzor moderního byznysmena a investičního mága. Objevily se však informace, že jeho podnikání vykazovalo rysy takzvaného letadla, kdy měl zisky vyplácet z vkladů nových klientů.