Přehradní nádrž na potoce Olešná byla vybudována v letech 1960 až 1964 na základě takzvaného plánu výstavby malých vodních nádrží. Účelem stavby bylo pokrytí potřeb vody pro průmysl, povodňová ochrana Paskova, rekreace a chov ryb. Zásobárnou vody pro provoz průmyslu se přehrada stala až po roce 1983, kdy na dolním toku Olešné vznikla celulózka Biocelu Paskov.

„Důležitým posláním nádrže bude rekreace všeho druhu. Přehrada byla zaměřena tak, aby se stala vzorovým příkladem skloubení vodohospodářské funkce s maximálně kvalitní rekreací u vody,“ píše se v kronice Frýdku-Místku za rok 1964.

„Jako první v ČSSR bude řízena krajským hospodářským dispečinkem, který umožní sladit všechny složité nároky na vodu se zájmy rekreace. Tak bude poprvé zavedeno předpouštění nádrže před povodněmi a intervenční hospodaření s obsahem vody. Tyto nové metody hospodaření s vodou zvýší podstatně efekt nádrže a umožní nerušenou rekreaci. Na Olešné nebude proto v době rekreace kolísat hladina vody a nebudou obnažovány hlinité břehy,“ stojí v kronice.

Zatímco vodnímu hospodářství začala přehrada sloužit prakticky hned, k rekreačním účelům bylo zapotřebí ještě dost práce. V červenci 1964 byla vybudována půl kilometru dlouhá štěrkopísková pláž. Náklady na vybudování nádrže činily zhruba 18 milionů korun.

Aquapark Olešná - ilustrační foto.Aquapark Olešná - ilustrační foto.Autor: Deník / Lukáš Morys

„Dalším úkolem nádrže bude obohatit stůl pracujících o rybí maso. Nádrž je ve značné části mělká a proto bude dobrá výnosnost,“ prorokovala městská kronika.

První obětí přehrady se 14. června 1964 stala učnice knihařství, která se podle dobových zdrojů při vstupu do větší hloubky lekla a utonula, i když uměla plavat.