V letošním školním roce v soutěži Studentská odborná činnost (SOČ) přednesla v sekci zdravotnictví svou práci s názvem Lipozomální vitamin C (LVC).

V práci se zaměřila na využití vitaminu v onkologii a kontaktovala před-ní onkologické kliniky v České republice. Výsledkem jejího bádání byl návrh složení tobolky s LVC, která by v budoucnu mohla sloužit jako efektivní lék při léčbě rakoviny.

Svou prací zaujala nejen lékaře na onkologických klinikách, ale především vědce, kteří léky vyvíjejí a testují. Navázala spolupráci s pražskou nemocnicí a farmakologickou společností, které se rozhodly provést výzkum a účinky sloučeniny vyzkoušet.

Tím ale její úspěch neskončil. Pražská klinika její studii zařadila do dvouletého výzkumného programu lipozomálních sloučenin ve švédském Stockholmu, kde bude tým etablovaných vědců zkoumat a testovat účinky lipozomálních sloučenin, včetně Mariina LVC. Na základě této nabídky se vzdala postupu do krajského kola SOČ a přijala možnost, která ji bude posouvat v jejím vědeckém bádání dále. Marie na gymnáziu letos úspěšně odmaturovala a v říjnu tohoto roku se začne aktivně podílet na své vědecké kariéře.

„Moje profesorka chemie Hana Morkesová mi zadala seminární práci na téma LVC a přidala svou osobní zkušenost s touto látkou při léčbě rakoviny. Hned jsem věděla, že svou práci nechci pojmout teoreticky, ale pokusit se uvést tuto sloučeninu do praxe. Nejprve jsem chtěla zjistit, jakou mají s LVC zkušenost lékaři, a pak navrhnout složení obalu, který bude vitamin doplňovat," říká Marie.

Zaklepat na dveře odborníků ale jistě nebylo jednoduché… „Nejprve jsem navštívila se svou představou farmakologickou společnost v Ostravě a tam se to už rozjelo," vypráví.

„Krátce řečeno: otevřeli mi dveře a doporučili do galenické laboratoře v Ostravě, odtud pak rovnou do Fakultní nemocnice v Motole v Praze." Marie není medicínsky vzdělaný odborník, výzkum takových látek již probíhá.

V čem byl návrh sloučeniny tak převratný? „V chemii se učíme o ovlivňování chemických látek a o tom, jak spolu reagují, a tak mne napadlo zkombinovat takové sloučeniny, které by účinky vitaminu ještě zefektivnily. A že to byl správný nápad, se potvrdilo zájmem vědců právě o mé složení. Přišla jsem do osobního kontaktu také s pacienty z nemocnice v Hradci Králové, kde mají s těmito látkami největší zkušenosti."

Před zahájením Stockholmského projektu bude Marie pilně studovat angličtinu, a to hlavně odbornou, a samozřejmě musí nastudovat všechno kolem výzkumu, který bude probíhat, aby svým spolupracovníkům byla rovnocenným partnerem. Vidí to velmi nadějně a věří, že se návrh léku homologuje, dostane se mezi pacienty a začne pomáhat.