Ostravský žebříček ovládly dvě základní školy v Porubě. ZŠ gen. Zdeňka Škarvady a střední, základní a mateřská škola Hello. V matematice i českém jazyce se školy umístily na prvním a druhém místě. V čem ale spočívá tajemství úspěchu v připravenosti žáků na střední školy?

Základní školu Hello aktuálně navštěvuje 170 dětí a z toho 16 žáků je v deváté třídě. „Naše žáky připravujeme na přijímací zkoušky v rámci výuky a poté formou dobrovolného odpoledního předmětu. Ten navštěvuje asi 70 procent žáků,“ vysvětluje ředitelka základní školy Hello Ivona Klímová. Příprava na přijímací zkoušky začíná v devátého ročníku.

Ilustrační foto
Tramvajovou síť v Ostravě – Porubě po padesáti letech možná dokončí

„Není to pouze o opakování učiva. Se studenty trénujeme na testech, se kterými se potkají při přijímacích zkouškách. Důležité je žáky vézt celé studium k tomu, aby uměli v učivu logicky vyvozovat a hledat souvislosti,” říká Klímová. Žáci se na základní škole dále učí, jak pracovat během testů s časem nebo jak se poučit z vlastních chyb. Nedílnou součástí příprav je výuka správného vyplňování. „Zní to jako banalita, ale jde o důležitou věc. Pokud žáci například v matematice rýsují, tak se musí vlézt do konkrétního rámečku, jinak se test nenaskakuje a bude špatně vyhodnocen. Jsou to bez frází praktické věci, které jsou s těmi vědomostními opravdu důležité,“ dodala ředitelka.

V žebříčku uspěla i základní škola generála Zdeňka Škarvady v Porubě, kde se s přípravou na přijímací zkoušky začíná už od šesté třídy. Intenzivní příprava pak probíhá v devátém ročníku. „Žáci mají seminář z českého jazyka a z matematiky v rámci běžné výuky. Odpolední cvičení je dobrovolné, ale navštěvuje ho i tak většina studentů,“ uvedl Radek Petřivalský, zástupce ředitele pro 2. stupeň. Školu navštěvuje necelých 650 žáků a z toho 63 deváťáků.

Muž zavinil smrt svých dvou dětí.
Řidič, jenž zavinil smrt svých dětí na přejezdu v Ostravě, dostal podmínku

Od žáků získává škola po přijímacích zkouškách pozitivní zpětnou vazbu. „Studenti si pochvalují, že byli dobře připraveni nejen na přijímací zkoušky, ale že z celého studia čerpají zkušenosti i na střední nebo vysoké škole. Většinou nás i navštěvují v následujících letech. Jsou i takoví, kteří jednou za čas dojdou na návštěvu i přesto, že už jsou na vysoké škole,“ řekl Petřivalský.

Kromě matematiky i českého jazyka se ZŠ gen. Škarvady snaží žáky připravit i na testy z anglického jazyka. „Věnujeme se i přípravě na angličtinu. Deváťáci tak mají v anglických testech splněny úrovně B2 i C1,“ dodal zástupce ředitele.

Liberty Ostrava - hlavní brána, 17. ledna 2024, Ostrava.
Má o Liberty Ostrava zájem miliardář Strnad? „Bez komentáře," mlží huť v krizi

Nejúspěšnější základní školy v okrese Ostrava při přijímačkách žáků na střední školu

Matematika

1. ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba - 53,86%

2. Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School - 52,17%

3. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. - 49,67%

4. Základní škola a Mateřská škola Velká Polom - 47,93%

5. Základní škola Bulharská 1532, Ostrava-Poruba - 47,02%

Český jazyk

1. ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba - 69,86%

2. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. - 62,99%

3. Základní škola a Mateřská škola Velká Polom - 61,03%

4. Soukromá základní škola, spor. s.r.o. Prima škola - 60,48%

5. Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 - 59,54%

Jak a podle čeho se vybíraly nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento správně vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru byly zahrnuty všechny školy z daného okresu, které měly minimálně dvacet žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat šlo pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř devadesát procent všech) a vynechány byly přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a CERMAT