Letos se koná už po šestnácté a potrvá do 14. ledna. Výtěžek celostátní sbírky je určen na pomoc lidem v nouzi, většina výnosu sbírky zůstává v regionech, kde se sbírka pořádá. Z vybraných peněz jsou podporovány zejména služby pro nejslabší, jimiž jsou senioři, nemocní a handicapovaní, lidé bez domova i ti, kteří se ocitli v materiální či sociální nouzi. Přibližně desetina výnosu sbírky poputuje rovněž na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

„Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se radostnou do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí," vysvětlil koordinátor Tříkrálové sbírky Tomáš Pinďák. Pořadatelem sbírky je Charita České republiky, na Ostravsku ji organizují Charita Ostrava a Charita svatého Alexandra. Výnos využijí na aktivity pro lidi v nouzi.

Tradiční součástí sbírky je také Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 10. ledna od 18 hodin a v přímém přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1.

Díky štědrým dárcům se v loňském roce v republice vybrala dosud nejvyšší částka v historii – celkem 89 373 094 Kč. Do Tříkrálové sbírky se v republice zapojilo více než padesát tisíc dobrovolníků, kteří koledovali do 20 059 evidovaných pokladniček.

Které projekty budou z výnosu Tříkrálové sbírky v Ostravě podpořeny:

• Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa – 150 tisíc Kč
• Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy – 90 tisíc Kč
• Podpora seniorů a lidí bez domova – nákup materiálu pro aktivizační terapie – 35 tisíc Kč
• Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v azylovém domě a noclehárně sv. Františka – 20 tisíc Kč
• Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava – 20 tisíc Kč
• Přímá hmotná humanitární pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov – 25 tisíc Kč
• Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre – 20 tisíc Kč
• Přímá hmotná humanitární pomoc pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy – 15 tisíc Kč
• Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie-startovací byty – 300 tisíc Kč
• Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra – 150 tisíc Kč