Na Ostravské univerzitě, fakultě sociálních studií v ulici Fráni Šrámka v Ostravě-Mariánských Horách se uskuteční 10. října 2017 od 14 hodin odborný seminář s tématy Chudoba v nás a kolem nás, Výsledky výzkumu zdraví obyvatel azylových domů, Život seniorů na hranici chudoby a Přehlížená chudoba. Řečníky budou Vladimír Šiler, katolický kněz Vítězslav Řehulka a dva studenti Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Ve čtvrtek 12. října 2017 bude v ostravském OC Fórum Nová Karolina zahájena výstava fotografií Jindřicha Štreita s názvem Domov bez domova. Výstava umožňuje nahlédnout do životů lidí, kteří jsou v těžké sociální situaci na okraji společnosti a zároveň upozorňují na problém chudoby. Výstava potrvá do konce října.

Charita Ostrava a Armáda spásy provozují za finanční podpory města Ostravy a Moravskoslezského kraje celoročně řadu sociálních služeb vedoucích ke zmírnění projevů chudoby u lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jsou to zejména nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy, služby sociální rehabilitace v tzv. startovacích bytech nebo v rámci sociálně aktivizačních programů, ale i sociální poradny a nízkoprahové zařízení pro mladé lidi. Ročně využije těchto služeb v Armádě spásy asi dva tisíce osob, v Charitě Ostrava přibližně dva a půl tisíce lidí.

Více na http://ostrava.caritas.cz/.