Loni v březnu evidovala Ostravská univerzita (OU) 9 323 přihlášek ke studiu, letos je to už 10 893 a je pravděpodobné, že čísla ještě porostou. Zvýšený zájem o studium zaznamenaly všechny fakulty Ostravské univerzity. Za každou podanou přihlášku se pak OU zavázala zasadit strom.

Skokanem v přihláškách ke studiu je Fakulta umění, kde zaznamenali navýšení o 84 %. Na zvýšeném zájmu se mimo jiné podepsaly nové studijní programy, kterými jsou třeba produkce v kulturních a kreativních odvětvích, komorní hra a grafický design či vizuální komunikace. „Jsem rád, že jsme na fakultě umění rozšířili portfolio nových studijní programů, které oslovily letošní zájemce o studium. Programy jsou v mnohém unikátní a určitě si zaslouží pozornost. Netratili ale ani obory, které na fakultě umění už roky vyučujeme,“ uvádí děkan fakulty umění František Kowolowski.

Na lékařskou fakultu se například hlásí o šest stovek více zájemců než loni. „Rostoucí křivka zájmu o naši lékařskou fakultu svědčí o kvalitě nabízených studijních programů. Naše fakulta je poměrně mladá, a i díky tomu velmi dynamická s garancí dalšího rozvoje a individualizovaným přístupem. Věřím, že to takto vnímají i studenti a své pozitivní zkušenosti si nenechávají jen pro sebe,“ říká děkan lékařské fakulty OU Rastislav Maďar.

Velký zájem je tradičně o pedagogickou fakultu, která si letos připsala nárůst přihlášek o 16 %. I zde na tom mají podíl nově otevřené studijní programy. „Zvýšený zájem o studium na naší fakultě je zřejmě vyvolán atraktivitou učitelského povolání, ale také novými studijními programy, které otevíráme v souvislosti s novým Univerzitním zázemím sportu a behaviorálního zdraví,“ vysvětluje zájem o studium děkan fakulty, Daniel Jandačka. „Navíc jsme měli skvělou podporu jak centra marketingu a komunikace OU, tak nově vzniklého oddělení PR. Jsme rádi, že je zájem o pedagogické studijní programy, protože je čím dál tím víc jasné, že právě naši absolventi mohou sehrát klíčovou úlohu v transformaci našeho regionu směrem ke vzdělané a sociálně přívětivé společnosti,“ doplňuje Jandačka.

Více přihlášek ke studiu přijala také filozofická fakulta, fakulta sociálních studií a přírodovědecká fakulta. A ačkoliv tomu doba příliš nenahrává, přibyl také počet uchazečů ze zahraničí, zájemci se hlásí ze Slovenska, Ruska, Běloruska nebo Kazachstánu.