"Spor začal na jaře roku 2010. Tehdejší ředitel Michal Pernecký mě zamkl v ředitelně a začal mi bezdůvodně vyhrožovat, dokonce i výpovědí. Já jsem se však ihned obrátila na odbory v naší škole a vyhledala právní pomoc. Ve školství působím více než třicet let a s takovým diskriminačním chováním, které praktikoval ředitel Pernecký, jsem se do té doby nesetkala. V některých dnech jsem od něj obdržela i dva zápisy za vykonstruované nedostatky. Během necelého měsíce jsem měla na stole výpověď. Ta byla ale naprosto nepodložená," upozornila učitelka Bronislava Horáčková.

Výpověď řešily soudy

Mezi důvody její výpovědi byly například nevyvěšený rozvrh ve třídě, údajné obtěžování kolegů nebo špatně vyplněný formulář. „Já jsem se však rozhodla bránit. Proto jsem se obrátila na soud s žalobou o neplatnost výpovědi z pracovního poměru. Tu jsem podala v září téhož roku. Věc se projednávala dvakrát u okresního i krajského soudu. Konečný verdikt z letošního března mi dal za pravdu, proto jsem se zpět vrátila do školy. Celková škoda ještě není vyčíslena, ale podle odhadu by se mělo jednat o částku přesahující milion korun za mé ušlé mzdy plus soudní výlohy za prohraný soud. Tyto peníze, které by měl pan Pernecký uhradit osobně, ale bude muset hradit škola a postihne to především všechny její zaměstnance," řekla Deníku dále Bronislava Horáčková.

Verdikt soudu potvrdil také jeho mluvčí Dalibor Zecha. „Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 18. března letošního roku rozhodl, že napadený rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 6. září 2013, kterým bylo rozhodnuto o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, se potvrzuje," uvedl.

Učitelé se bojí o své platy

Další učitelé Základní školy Porubská tak mají strach, že se dluh promítne do jejich výplat. „Ředitel Pernecký tady nasekal milionový dluh. Ve druhém výběrovém řízení ředitel naší školy neuspěl a teď si beztrestně půjde ředitelovat na jednu z nejlepších ostravských základních škol. Dluhy za něj zaplatíme my, zaměstnanci školy. Je to výsměch," uvedla jedna z učitelek, která nechtěla uvést své jméno. Deník ho ale zná.

Zmíněný bývalý ředitel totiž v těchto dnech vyhrál výběrové řízení na post ředitele Základní školy Ostrčilova v centru Ostravy. „Rada obvodu na základě hodnotící komise jmenovala do funkce ředitele Michala Perneckého," potvrdila mluvčí centrálního ostravského obvodu Jana Pondělíčková.

Místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová doplnila, že byla členkou hodnotící komise. „V rámci ústního pohovoru při výběrovém řízení jsme byli panem Perneckým s celou situací obeznámeni, svůj postoj nám obhájil a při konkurzu byl nejlepším uchazečem, proto jsme ho doporučili jako vítěze," uvedla.

Sedm zásadních důvodů

Podle Michala Perneckého byla Bronislava Horáčková propuštěna ze sedmi zásadních důvodů. „Mezi nejzávažnější patřilo neplnění Školního vzdělávacího programu. Dále i přes upozornění porušila vnitřní nařízení ředitele školy. Neplnila svěřené úkoly, pozdní příchody do vyučování a nevhodné chování byly běžné. Bohužel situace vygradovala po sdělení paní Horáčkové, že ji nejmenuji zpět na post zástupkyně ředitele. Tuto informaci jsem jí sdělil v oné ředitelně spolu s prosbou, aby zanechala donášení na kolegy a podávání udání," uvedl k situaci Michal Pernecký.

Bronislava Horáčková však oponovala, že Krajský soud v Ostravě čtyři z uvedených sedmi důvodů ihned smetl ze stolu. „Rozhodl, že jsou naprosto neopodstatněné, a k projednání vrátil jen ty zbylé. I u těch se nakonec ukázalo, že nejsou odůvodněné," vysvětlila učitelka.

Pernecký doplnil, že rozhodnutí okresního soudu bylo neprofesionální. „Proto jsme se jako škola odvolávali. V tomto případě jsem jednal jako statutární zástupce školy v zájmu co nejlepšího vzdělávání žáků a dobrého jména školy," dodal Michal Pernecký.

Současná ředitelka Základní školy Porubská se k celé záležitosti nechtěla vyjádřit. „Tehdy jsem na škole ještě nebyla. Situace je v současné době v řešení," uvedla jen v krátkosti Hana Petrová. Mluvčí Poruby, která je zřizovatelem školy, Martin Otipka okomentoval situaci následujícími slovy: „Škola prohrála spor o platnost výpovědi. Škoda zatím nebyla uplatněna, až bude škola znát její výši, rozhodneme, jako její zřizovatel, o dalším postupu," podotkl mluvčí radnice. Další podrobnosti ale nekomentoval.