Ačkoliv uplynul jeden měsíc po splatnosti poplatku za odvoz komunálního odpadu, osmnáct procent obyvatel Ostravy stále částku 498 korun neuhradilo. Její výše je již několik let stejná, na rozdíl od dluhů, které město vůči svým občanům uplatňuje.

„V roce 2012 jsme zaznamenali nárůst výše pohledávek oproti roku předchozímu o zhruba 3,5 milionu korun. Je to způsobeno nejen špatnou platební morálkou občanů související se stále prohlubující se finanční krizí, ale také složením obyvatelstva v Ostravě," říká mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. Přesto je tento nárůst proti předcházejícím rokům podstatně nižší. Město totiž muselo 8 milionů definitivně odepsat. Šlo například o promlčené pohledávky z let 2002 až 2004, neuhrazené dluhy po zemřelých a pohledávky nepřihlášené do insolvenčního řízení.

„Poplatek platí každý, kdo má na území města trvalý pobyt," upozornila Vojkovská. Osvobozeni jsou podle ní jen lidé, kteří žijí alespoň 12 měsíců mimo Ostravu a zde za odpady platí (mimo rekreačních chat), ale také jsou například v domovech pro seniory, dětských domovech, psychiatrické léčebně, ve výkonu trestu či pobývají mimo republiku. Naopak lidé žijící v ubytovnách osvobozeni rozhodně nejsou. „Doporučujeme každoroční předkládání dokumentů, v opačném případě hrozí občanům platební výměr a exekuce. Vznikají pak zbytečné komplikace,"upozorňuje mluvčí.

Své o tom ví i paní Ilona Nováková, která se před léty přestěhovala za svým druhem na Hlučínsko. Aby předešla martýriu výměny veškerých dokladů jen kvůli změně bydliště, nechala si trvalý pobyt v Ostravě. „Je už to za ty roky takový prosincový rituál," směje se. „Musím zajít na úřad v obci, tam mi dají potvrzení o pobytu a k tomu připojím fakturu za odvoz odpadu. Zalepím do obálky a pošlu na magistrát. A můžou začít Vánoce…"

Opomenout se skutečně nevyplatí, jak dokládají následující údaje. Jen v loňském roce bylo vydáno 2800 exekučních příkazů a touto formou nakonec vymoženo na 4,5 milionu korun.

Iva Mušálková