Zastávka Husův sad nebude dočasně obsluhována. Dopravní podnik Ostrava včera informoval, že důvodem bude pokládky živičného povrchu v křižovatce ulic Českobratrská a Sokolská třída.

Linky číslo 38, 71, 102, 104, 105, 107, 108 a 112 budou v úseku Konzervatoř – Most M. Sýkory/ Nová radnice vedeny odklonem po ulicích Nádražní a 30. dubna.

Zastávka Husův sad bude v obou směrech přemístěna na Českobratrskou ulici na zastávky Konzervatoř.