Na straně příjmů si bude muset obvod vystačit s částkou o čtyři miliony korun nižší, než v předchozím roce.

„Bohužel výše rozpočtu je taková, že nám neumožňuje realizovat všechny projekty, které bychom chtěli. Museli jsme tedy obezřetně vybírat akce, do kterých budeme investovat. Přáli bychom si mít na straně příjmů mnohem vyšší číslo, ale realita je taková, jaká je," uvedla místostarostka Dagmar Válková, která společně s odborem finančním a ekonomickým rozpočet připravila.

Poruba zveřejňuje hlasování radních
Rada městského obvodu Poruba nově zveřejňuje na webových stránkách jmenovité hlasování jednotlivých radních o všech usneseních. A to zpětně od 8. října, kdy začal platit nový jednací řád rady. Hlasování najdou lidé na stránkách poruba.ostrava.cz v sekci Radnice a podsekcích Orgány samosprávy a Rada. Informaci Deníku potvrdil mluvčí porubské radnice Martin Otipka. 

Rozpočet na rok 2016 najdou zájemci na webových stránkách poruba.ostrava.cz v sekci Radnice a podsekci Dokumenty. Už od léta mají Porubané navíc možnost kontrolovat plnění rozpočtu.

„Lidé tak mají kompletní přehled o tom, jak Poruba hospodaří, a to maximálně s měsíčním zpožděním, které je dáno termíny účetních závěrek," doplnila Dagmar Válková.

Klikací rozpočet je zveřejněn na webu poruba.ostrava.cz v sekci Radnice a podsekci Rozpočet nebo lze využít speciální banner na hlavní stránce.