Lávka nad Koňkou, Industria, biskupa Bruna či Permoníkova? I z těchto návrhů vybírali ostravští radní jméno pro pěší lávku, která se teď staví na Nové Karolině. Nakonec se rozhodli pro Karolinskou.

Související článek vč. mapy ulic dle návrhu najdete zde:

Ulice na Nové Karolině dostaly jména

Navrhnout názvy lávky, ulic, hlavních komunikačních tepen, mostu i náměstí ve vznikající nové městské čtvrti mohli všichni Ostravané.

Na radnici dorazilo 116 e-mailů a korespondenčních lístků. V první fázi u ostravských radních vyhrály Jantarová, K Dvojhalí, Přesličková a Antracitová. Zastupitelé je definitivně upravili na Jantarovou, K Trojhalí (haly jsou na Karolině tři), K Šalomounu a Těžařskou.

Jan Becher: Komise do názvů ulic nemluvila

Člen muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické komise města a ostravský zastupitel Jan Becher (hnutí Ostravak) uvedl, že do názvů ulic na Nové Karolině komise tentokrát nemluvila.

„Nedostali jsme přesné informace o tom, kudy budou ulice procházet, jak budou dlouhé a další potřebné podrobnosti. Proto jsme se k návrhům jmen nevyjadřovali. Protože názvy ulic kvůli blížící se kolaudaci spěchají, rozhodli zastupitelé i bez našeho doporučení,“ vysvětlil Becher. Osobně se přiklání k jiným názvům ulic v nové městské čtvrti.

„Myslím, že by byla vhodnější jména po významných osobnostech nebo názvy bližší obchodnímu a společenskému rázu této lokality,“ podotkl Becher.

Pravidla pro pojmenování ulic na Karolině

Pojmenování mělo být odvozeno z podniků, které tu v minulosti existovaly, z názvů technologických provozů nebo jmen majitelů, nájemců či významných zaměstnavatelů. Názvy měly být jedinečné, nezaměnitelné a úměrně dlouhé. Pokud by byly pojmenovány po osobnosti, musela být nejméně pět let po smrti.

Jaké tipy například padly na názvy ulic, náměstí a mostu

Ulice: U Báňské dráhy, Ústřední, Novokarolinská, Rothschildova, Rakouská, Hlubinská, Vysokopecní, Třída Ceresina, Karbonská, France Josefa, Freuda, Nadějná, U koksovny, Miškovecká, U Elektrocentrály

Náměstí: Vladimíra Brázdy, Uhelný rynek, Žofiino, Bezručovo, Hornické, U Donbosca, Biskupa Bruna, Rothshildovo

Most: Černý, Uhelný, Ostravický, Svobody, Rudolfův, Viléma Závady, Gurmánův, Žofinský

Na Nové Karolině bude celkem třináct ulic, most a dvě náměstí.

Zdroj: MMO

K TÉMATU

Jak dostane v Ostravě ulice svoje jméno

Podle mluvčí ostravského magistrátu Andrey Vojkovské navrhují názvy ulic městské obvody. Může to být i na základě podnětů od občanů. Návrhy pak hodnotí členové muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické komise města.

Zkoumají například, zda by s novým názvem ulice nedošlo k dublování, zjišťují, zda osobnost, podle které má ulice dostat svoje jméno, je minimálně pět let po smrti a další detaily. Pak připraví pro ostravské radní svoje hodnocení. Konečné slovo v celém procesu mají ostravští zastupitelé.

Po horlivém přejmenování ulic po roce 1989 je v Ostravě stále ještě dost komunikací s názvy zděděnými z dob komunismu, o kterých už dnes nikdo neví, co znamenají. Mluví se i o tom, že by měl být zrušen třeba název Sýkorův most. Většinou však lidé názvy měnit nechtějí.

„Občané namítají, že jim to způsobí problémy při výměně dokladů, i pro město změny znamenají vysoké finanční náklady,“ uvedla Vojkovská.

Přečtěte si také:Nová Karolina: rodí se moderní centrum města (megagalerie, videa - vč. interérů)

Otevření Karoliny ovlivní dopravu v centru města

Multi Development prodal Novou Karolinu