Před začátkem zasedání zastupitelů městského obvodu Ostrava-Jih bylo v budově radnice pořádně dusno.

Místní lidé, kteří na čtvrteční jednání přišli, k tomu měli pádný důvod. Chtěli slyšet slova týkající se dodatku ke sloučení škol z jejich obvodu, a co se stane s peticí o vyhlášení referenda, pod kterou se podepsali.

První občané přicházeli už po sedmé ráno, jen aby měli jistotu, že se dostanou do místnosti ve čtvrtém patře na jednání zastupitelstva. Tak jako mluvčí rodičů Milada Víchová, která dorazila pár minut před sedmou.

„Minulé rozhodnutí zastupitelů jsme napadli různými kroky. Chceme dosáhnout změny toho, co vlastně schválili. Z jejich strany je to sice vyřešené, ale z naší strany ne. Máme připravené dotazy, o kterých bychom chtěli diskutovat. I když radnice už s námi hovořit nechce, jsme připraveni vystoupit, bohužel v tom sále je nás pouze jedenáct. Petici o referendu jsme včera podali na podatelnu s více než pěti tisíci podpisy," řekla Milada Víchová.

Před začátkem zasedání zastupitelů městského obvodu Ostrava-Jih bylo v budově radnice pořádně dusno.Městská policie

Asi čtvrt hodiny před samotným zasedáním začala být atmosféra u vstupu do jednací místnosti napjatá.

Jeden ze zaměstnanců Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih stál u dveří a přicházejícím občanům i novinářům tvrdil, že kapacita jednací místnosti – 61 míst – je zcela naplněna, přestože v sále byly volné židle a jakákoliv rezervace předem nebyla možná.

„Ta demokracie by měla už trochu fungovat, vždyť je to nedůstojné," volal jeden z občanů, který se viditelně snažil přesvědčit úředníka, aby mu umožnil vstoupit dovnitř.

Protože se lidé nechtěli nechat odradit a opravdu se snažili čtvrtečního jednání na živo zúčastnit, postavili se ke vstupu i strážníci městské policie. Společně poté bránili rozhořčeným občanům vstoupit do sálu. Dokonce nechtěli udělat výjimku ani v případě senátora. Tomu nakonec uvolnila své místo jedna z přítomných maminek. „Považujeme postup vedení radnice za nezákonný, protože veřejnost by měla mít přstup na jednání zastupitelstva," vyjádřil se zastupitel Zdeněk Hübner (Ostravak).

Před začátkem zasedání zastupitelů městského obvodu Ostrava-Jih bylo v budově radnice pořádně dusno.Čas na poradu

Jakmile starosta Martin Bednář (ANO) zasedání zahájil, nejprve občanští demokraté žádali patnáctiminutovou přestávku, poté také zastupitelé za hnutí Ostravak.

K samotnému začátku se tak členové zastupitelstva dostali až kolem deváté hodiny. U dveří, kterými zastupitelé z jednací místnosti vycházeli, postávali občané, kteří se snažili dovnitř alespoň „nakukovat". Měli sice k dispozici vedlejší místnost, kde byl zvuk z jednání přenášen, s touto variantou se však nespokojili.

Sloučení škol

Největší diskuze se rozpoutala u bodu číslo dvě, který se týkal doplnění usnesení o sloučení Základní a mateřské školy Mitušova 8 a Základní a mateřské školy Mitušova 16. Vedoucí odboru školství Milan Stoch vystoupil s prezentací, ve které se snažil pomocí dat a čísel obhájit „jižní" optimalizační koncepci. Ta ovšem mezi přítomnými žádné pozitivní ohlasy nevyvolala. Naopak žádali, aby se k této problematice vyjádřil radní Rykala, což se nestalo.

„Zaměstnance úřadu, kteří u dveří počítají lidi v místnosti, jsem já osobně neurčoval. O sloučení škol se rozhodlo už minule, nyní jde o to, projednat pouze určité technické věci, které k tomu náleží. Neměl jsem představu, že tady dorazí tolik lidí," řekl starosta Martin Bednář (ANO).

Výzvy

Také mluvčí rodičů ze ZŠ Mitušova 8 Milada Víchová se postavila a chtěla vědět, jak by pro příště mohla zabránit tomu, aby se podobný „scénař" už neopakoval. „Máte pocit, že přítomní občané narušují toto jednání nebo nějakým způsobem vám brání v rozhodování?," ptala se Milada Víchová tajemníka městského úřadu Petra Mentlíka.Situace se během dopoledne opět přiostřila v momentě, kdy starosta vyzval některé z občanů, aby pro nadbytečnost opustili jednací místnost. Mezi nimi i jednu z přítomných novinářek, která neskrývala své znechucení a vše komentovala slovy: „Podívejte se, jak se chovají k těm lidem!"

Ten neustále argumentoval pouze kapacitou místnosti podle kolaudačního rozhodnutí s tím, že víc k tomu on sám nemůže říct.

Dva senioři, kteří se pravidelně zastupitelstva účastní, celou atmosféru dopoledního jednání vzadu tiše komentovali. „Ničemu nerozumím," řekl první a druhý zareagoval slovy: „Já se snažím, ale taky jim nerozumím. Připomíná mi to silvestrovský pořad v televizi."

Před začátkem zasedání zastupitelů městského obvodu Ostrava-Jih bylo v budově radnice pořádně dusno.

Pusťte tady lidi

„Pusťte tady ty lidi, prosím vás, pusťte dovnitř ty občany, kteří vás volili. Vždyť si z nich děláte srandu," rozhořčeně vykřikla směrem k radním jedna z žen, která se do místnosti dostala.

Řádné jednání zastupitelstva se tak pomalu měnilo ve volnou diskusi bez moderátora.

Ve chvíli, kdy se u stojícího mikrofonu začali střídat občané a rodiče dětí ze ZŠ Mitušova 8 se svými připomínkami, jednání opět pokračovalo a napjatá atmosféra v sále se mírně uklidnila.

Petice předána

Dostalo se také na petici s žádostí o vyhlášení místního referenda o slučování škol. Ta se na podatelně úřadu objevila 16. prosince a předkladatel dokumentu uvedl, že bylo sesbíráno více než devět tisíc podpisů.

„Reálné číslo podpisů budeme znát až po jejich ověření. Samospráva bude s výsledkem seznámena. Protože podpisy aktuálně zkontrolovány nejsou, není o čem diskutovat," sdělil veřejnosti starosta Martin Bednář. Bod doplňující usnesení o sloučení obou škol na Jihu byl po hlasování zastupitelů přijat.

„Pro to, co se během jednání dělo, nemám slov. Ta demokracie tady nemůže dostávat tak na prdel, jak dostává. Klidně to slovo použijte. V tuto chvíli podáme podnět ke správnímu soudu, aby vyhodnotil, zda toto zasedání zastupitelstva a usnesení je platné, protože podle nás byl porušen Zákon o obcích tím, že nebyla povolena účast veřejnosti," dodal na závěr člen hnutí Ostravak Zdeněk Hübner.