Závěrečnou zprávu o hospodaření města však mohli schválit pouze s výhradami. Jako jediný z třiadvaceti ostravských obvodů totiž k vlastnímu hospodaření nepřijaly žádné usnesení Mariánské Hory a Hulváky. Závěrečný účet obvodů je přitom velmi důležitý pro konečný účet celého města. Podmiňuje ho. „To, že jsme závěrečný účet museli schválit s výhradou, se může projevit v ratingu města, může to ovlivnit i dotace z vyšších rozpočtů. Také se to na hodnocení města projevit nemusí, ale rozhodně to nevypadá dobře,“ míní náměstek ostravského primátora pro finance Lukáš Ženatý (ODS).

Stejně jako primátor města Petr Kajnar (ČSSD) považuje Ženatý jednání představitelů tohoto obvodu za neodpovědné. „Funguje tu koalice s převahou jednoho hlasu. Vedení nedokázalo zajistit, aby při tak důležitém hlasování byli přítomni všichni zastupitelé. Doplácíme na to všichni,“ zlobil se Ženatý. Primátor Kajnar podotkl, že chování nového vedení mariánskohorské radnice v čele s Lianou Janáčkovou (Nezávislí), která před nedávnem ve funkci vystřídala Radomíra Michniaka (ODS), může mít vliv i na přidělení dotací pro obvod. „Občané by neměli být trestáni za své představitele, ale myslím si, že nyní bude chuť městských zastupitelů investovat v Mariánských Horách a Hulvákách menší,“ konstatoval Kajnar.

„Jen jsem nechala odjet jednu zastupitelku na zahraniční dovolenou, kterou měla zaplacenou,“ krčí rameny Liana Janáčková.

Náměstek Ženatý uvedl, že tato záležitost naštěstí nijak neovlivní rozdělování přebytečných peněz. „Necelých čtyřiapadesát milionů korun si necháme jako rezervu na výkupy pozemků v mošnovské zóně, necelých padesát milionů půjde na dostavbu a provozní dotaci multifunkční haly ČEZ Arény. Pětadevadesát milionů se rozdělí obvodům na opravy místních komunikací. Přes 11,5 milionu korun půjde na sportovní a relaxační centrum Ještěrka v Radvanicích a Bartovicích,“ vyjmenoval ty největší investice Ženatý.