SERIÁL DENÍKU

Národní památkový ústav (NPÚ) spravuje 103 českých, moravských a slezských hradů a zámků… a jednu starou šachtu! Stojí v Michálkovicích a místo direktora (ředitele), závodního dolu (řídícího hornickou činnost) či štajgra (dozorujícího na pracovišti) tu má hlavní slovo kastelán.

„Jsem mezi ostatními bílou vránou a pohlížejí na mě, oblečeného v hornické uniformě, málem jako na exota. Zejména když říkávám, že na Dole Michal prezentujeme zasypanou díru a rezavé železo,“ líčí kastelán Alexandr Zaspal. Ten je ostatně báňským inženýrem a přednášel také na VŠB-TUO. Na šachtu, prohlášenou za historickou památku, nastupuje záhy po jejím převzetí ostravskou pobočkou NPÚ.

Muzejní noc
Důl Michal se ze svého současného postavení logicky zapojuje do celostátních Muzejních nocí. Ta letošní se uskuteční už v sobotu od 18 do 24 hodin a na programu jsou jak exkurze, tak zahájení výstavy fotografií a dobových dokumentů o historii této šachty. Dorazit mají i montánní a urbánní historici připravení poskytnout informace. Pro děti je připraven animační výtvarný program ostravských umělců a studentů výtvarné výchovy.

„Návštěvností jsme dnes srovnatelní s desítkami středověkých hradů, barokních i secesních zámků. Ale naše industriální expozice jsou proti nim opravdu něco neobvyklého,“ uvádí kastelán.

Michálkovický důl z roku 1850 původně Michael, poté Petr Gingr a nakonec Michal se podle Zaspala po roce 1915 stával výkladní skříní středoevropského hornictví. Od rakouského eráru (státu) ho totiž koupila Severní dráha císaře Ferdinanda a dala ho přestavět architektovi Františku Fialovi.

„Michal byl v časech parních těžních strojů i první elektrifkovanou šachtou,“ popisuje kastelán ve strojovně s původním vybavením z roku 1912. Ještě starší exponát parní stroj z roku 1893 mají v zrestaurovaném i provozuschopném stavu v kotelně. Není však z dolu, neví se, kde dříve sloužil.

Důl Michal je čtvrt století po ukončení ostravské těžby uhlí místo, kde návštěvníci zažívají atmosféru příchodu horníka na „šichtu“. „Ve známkovně si vyzvedají známky a na ty odebírají v lampovně důlní svítilny. Fasují helmy, sebezáchranné přístroje a jdou k těžní věži,“ říká Zaspal k začátku prohlídky.

Ve výjimečných případech se podává i hornická svačinka; chleby s anglickou slaninou či se sádlem a škvarky. Ale i bez občerstvení se veřejnosti na Michalu naskýtá možnost vidět kanceláře důlních měřičů a geologů, pracovny dispečerů a ředitele, pokladnu a také ošetřovnu báňských záchranářů.

Řetízkové šatny mužstva, ale také další prostory se na historické šachtě pravidelně mění ve výstavní galerii, kde prezentují svá díla různí umělci. Na nádvoří pak probíhají kulturní i společenské akce a ve strojovně si své „ano“ říkají snoubenci. Nepřístupná zatím zůstává neopravená třídírna uhlí.