Všechny nedoručitelné zásilky končí v poštovní úložně. Důvody jejich nedoručení jsou přitom různé.

„Adresát na uvedené adrese nebydlí, zásilka nebyla adresátem, ani odesilatelem vyzvednuta, adresát i odesilatel odmítli převzetí zásilky nebo adresa na zásilce není správná," přiblížila mluvčí České pošty Marta Selicharová. Poštovní úložna sídlí na Mojmírově náměstí v Brně. Jejím úkolem je zpracovávat neodbytné zásilky pro celou Českou republiku, tedy i pro Moravskoslezský kraj.

Doporučené zásilky poštovní úložna uschovává půl roku od jejich příchodu. Naopak obyčejná psaní a balíky jsou uloženy pouze na jeden měsíc. „Pokud však je v obyčejné zásilce zjištěn nějaký cenný obsah, jako například peníze, osobní doklady nebo doklady k vozidlům, zůstávají uloženy jeden rok," dodala Marta Selicharová s tím, že cenné a obchodní zásilky uschová úložna také po dobu jednoho roku.

Zásilky uschované v roce 2013Doporučené 19 869
Obyčejná psaní 714 782
Dopisnice 72 432
Balíkové zásilky 8 115

Zasláno adresátovi 
či odesilateliDoporučené 231
Obyčejná psaní 20 263
Balíkové zásilky 2 556

A jak zaměstnanci zjistí, co se v balíčcích a dopisech ukrývá?

„Všechny došlé zásilky jsou na poštovní úložně, v souladu s paragrafem 8 zákona č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), komisionálně otevírány," vysvětlila Selicharová.

I když vaše psaní skončí v úložně, máte ještě šanci získat jej zpátky. Musíte však zásilku reklamovat. „Pokud je zásilka reklamována a je na poštovní úložně nalezena, zasíláme ji na reklamační poštu," popsala mluvčí pošty.

Zásilky, které však zůstanou uloženy i po uplynutí úschovní lhůty, pošta zlikviduje. „Rozhodujeme nejprve o tom, zda je obsah zásilky vhodný k prodeji. Pokud ne, dopisy skartujeme a jiný obsah zlikvidujeme fyzicky. Výtěžek z případného prodeje obsahů zásilek připadá České poště," sdělila Deníku Selicharová a upřesnila, že není možné, aby se prodeje účastnila veřejnost, ale jen právní subjekty.

Zbraně, drogy, prst

Zaměstnanci pracující v poštovní úložně se tak už setkali například se stromkem, který i přes pravidelné zalévání uschl, jak popsala mluvčí České pošty, nebo se shnilými bramborami.

„Ve dvou případech jsme se setkali s urnou. Jednu zásilku, která směřovala do Austrálie, se nám nakonec podařilo předat zmocněnci adresáta, a druhá se vrátila do krematoria," sdělila Selicharová a dodala, že nejvíc šokující bylo, když v otevřených balíčcích zaměstnanci pošty našli uříznutý lidský prst naložený v láhvičce s tekutinou, hnůj a maso. Lidé si běžně posílají i padělané doklady, drogy, zbraně a náboje.