Žádosti v rámci novelizovaného programu Zelená úsporám mohou lidé začít podávat už zítra (v pondělí 17. srpna).

„Díky změnám v podmínkách dotačního programu Zelená úsporám by mělo být získání dotací mnohem snazší, než tomu bylo doposud. Nově by tak měly umožnit dosáhnout na dotaci daleko většímu počtu lidí,“ míní Tomáš Závada z poradenského centra Zelená úsporám v Ostravě.

Stejně jako zástupci ostravského poradenského centra, i další odborníci, kteří jsou s novelizací programu seznámeni, požadují za klíčové vypuštění podmínky, která dříve požadovala kombinaci několika stavebních úprav najednou.

Zatímco v původním programu musel žadatel o dotaci zvládnout tři z pěti druhů úprav: zateplení vnějších stěn, zateplení střechy nebo nejvyššího stropu, zateplení podlahy nad zeminou nebo stropu, nevytápěného sklepa, výměnu oken či instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla, po novelizaci programu mu bude stačit jedna úprava.

Podmínkou ale je, aby došlo ke snížení měrné spotřeby tepla alespoň o dvacet procent. Cílem projektu je v konečném důsledku snížit energetickou náročnost a přispět ke zlepšení ovzduší a životního prostředí.

Ladislav Miko z ministerstva životního prostředí připisuje menší zájem lidí o využití dotace z programu Zelená úsporám v jeho původních a přísnějších podmínkách i současné ekonomické krizi.

„Ta má závažnější následky, než se původně očekávalo. I to zabránilo lidem investovat do větších projektů, které byly předmětem původního návrhu programu Zelená úsporám. Proto jsme se rozhodli upravit program a vyjít vstříc i menším projektům s nižšími investicemi, které povedou k energetickým úsporám a zároveň ke snižování emisí, jako je například pouze výměna oken,“ upřesnil Miko.

„Když ministerstvo životního prostředí oznámilo, že program zjednoduší, začali se lidé znovu o možnost získání dotace zajímat,“ potvrzuje další zástupce ostravského poradenského centra Michal Prusek.

Podle něj je novela pro zájemce o dotaci z programu Zelená úsporám určitě zajímavá také tím, že lidé nově dostanou dotaci na projektovou dokumentaci a energetické posouzení objektu, které jsou nedílnou součástí při žádosti o dotaci z programu.

„Navíc došlo ke zvýšení dotace u většiny opatření,“ doplnil. Od 1. září bude navíc program Zelená úsporám otevřen i na revitalizaci panelových domů.