Při bohoslužbě zvané Missa Chrismatis posvětí biskup František Václav Lobkowicz oleje, které se používají při liturgii a udělování svátostí. Kněží během této bohoslužby obnovují své kněžské sliby.

Večerní bohoslužby Zeleného čtvrtka již prožijí ve svých farnostech s věřícími, kde budou sloužit mši svatou na památku Ježíšovy poslední večeře.

Biskup František Václav Lobkowicz bude mši svatou sloužit na Zelený čtvrtek v katedrále Božského Spasitele od 18 hodin.

Součástí liturgie je omývání nohou dvanácti mužům, kteří symbolizují dvanáct apoštolů. Obřad umývání nohou dvanácti mužům zavedl v 6. století papež Řehoř Veliký.