Za přítomnosti ministra zemědělství Miroslava Tomana, hejtmana Ivo Vondráka, ředitele NZM Zdeňka Nováka i ředitele ostravské pobočky Ivana Bergera byly prezentovány vize nového muzea, cíle očekávané návštěvnosti v epidemicky nelehké době a hlavní lákadla nového muzea.

Tisková konference v MS kraji, 17. července 2020 v Ostravě. Zleva Ivo Vondrák (hejtman MS kraje), Lubomír Zaorálek (ministr kultury ČR) a Tomáš Macura (primátor města Ostravy).
Ostravské faux pas! Nevědomky málem otevřeli nové muzeum

„Jsme rádi, že prvním státním muzeem v Ostravě je právě pobočka Národního zemědělského muzea. Může se sice zdát, že Moravskoslezský kraj nemá se zemědělstvím mnoho společného, ale byl, a ostatně stále je, zemědělsky produktivním regionem. A pokud jde o železo a ocel, hrají ve vývoji lidské civilizace, tedy i zemědělství, důležitou roli. I proto bylo rozhodnuto, že nová pobočka Národního zemědělského muzea vznikne právě zde,“ sdělil přítomným ministr zemědělství Miroslav Toman.

Národní zemědělské muzeum v Ostravě, září 2020, několik dní před slavnostním otevřením.
Ostrava se dočkala! Národní zemědělské muzeum v pátek otevře. Vstup je zdarma

Rekonstrukce hal a stavba muzea probíhaly od září 2018. Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníkům studijní depozitáře zemědělské techniky, expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou Galerii českých potravin.

Muzeum do budoucna chystá také řadu doprovodných akcí či lektorské vzdělávací programy pro školy. 

Depozitář potravin
Potraviny ze všech stran a všemi smysly – to je Depozitář potravin. Při výstupu do třetí haly, která se tyčí více jak 13 metrů nad terénem, návštěvníci najdou třicetimetrový regál s 30 tématy, která se snaží představit potraviny z nejrůznějších úhlů pohledu. Co jeden metr, to jedno téma, které je zpracováno atraktivní grafickou formou.
Expozice přiblíží to nejdůležitější o potravinách, jejich základní typy, nastíní i aktuální otázky, které jsou s problematikou potravin spojeny. Instalace je doplněna o interaktivní exponáty, díky kterým lze potraviny vnímat doslova všemi smysly. Modulární systém umožňuje expozici doplňovat, aktualizovat a měnit.

Zemědělská technika
V atraktivním prostoru původních průmyslových hal budou vystaveny známé i méně známé zemědělské stroje představující průřez největší sbírkou zemědělské techniky v České republice.
Rekonstruované průmyslové haly, které si zachovaly svůj původní ráz (železniční koleje a mostový jeřáb), slouží jako kulisy pro minimalistickou prezentaci reprezentativního vzorku sbírky zemědělských strojů Národního zemědělského muzea.