Absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, byl také předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti FITE a.s. a  místopředsedou představenstva Krajské hospodářské komory MSK.

Jak uvedl Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, pro televizi Polar, v poslední době se hodně věnoval otázkám  transformace kraje: "Já jsem s Pavlem Bartošem spolupracoval posledních sedm let. Náš vztah byl téměř kamarádský. Byl to člověk, kterého jsem vnímal jako bojovníka se srdíčkem, který chtěl Moravskoslezský kraj posouvat dopředu. V poslední době se hodně věnoval otázkám ekonomické transformace kraje. Byla to pro mě rána jako z děla. Čest jeho památce, budu ho mít v srdci." 

"Budoucnost našeho kraje vidím jako složitou, ale přesto optimisticky. Velkým problémem vidím malou jednotu v kraji, zejména v politické sféře, kdy většina problémů nemá politický rozměr a měla by se řešit napříč politickým spektrem. Za uplynulých 25 let od Sametové revoluce se v kraji udělalo hodně, ale můj osobní názor je, že se mohlo udělat podstatně více," řekl Pavel Bartoš před několika lety v on-line rozhovoru s čtenáři Deníku.

"Velkou naději je partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, což velmi dobře dokazují například v Třinci, kde prosperuje město i Třinecké železárny. Kouzlo je v tom, že dovedou táhnout za jeden provaz, toho musíme docílit v celém kraji. Jako prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje o to dlouhodobě usiluji," dodal.

"Pro mě je to obrovský šok a je to obrovská ztráta pro tento region. Celé porevoluční období hospodářství tohoto regionu je spojeno s jeho jménem. Věnoval tomu strašně moc, zvláště prvních patnáct let, kdy tady ještě nebyly kraje a kdy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje suplovalo roli krajů. To bylo hlavní období, kdy on tady přinesl strašně moc, ale i v následných diskuzích. Mně to přijde vlastně paradoxně nešťastně symbolické, že odešel rychle, stejně jako uhlí z regionu, za které celý život tak bojoval, za jeho správnost využití a technologie do těžby. Samozřejmě vyjadřuji obrovskou soustrast celé jeho rodině," citovala televize Polar Jana Rafaje, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 

ŽIVOTOPIS PAVLA BARTOŠE
Pavel Bartoš se narodil 19. 8. 1951 v Ostravě. Byl vyučen jako provozní elektromontér a studia na VŠB – TU Ostrava ukončil v oboru silnoproudá elektrotechnika v roce 1976. Později studoval na téže vysoké škole hlubinné dobývání uhlí. Po ukončení studia na vysoké škole nastoupil na OKD – Důl Prezident Gottwald, po roce 1990 byl důl přejmenován na OKD – Důl František.

Na dole zastával různé technické funkce, po revoluci až do roku 1993 zastával funkci hlavního inženýra dolu. V závěru roku 1993 byl spoluzakladatelem společnosti FITE a.s., která k 1. 1. 1994 odkoupila od OKD a.s. bývalou „Báňskou vývojovou základnu“, se všemi právy, povinnostmi, závazky a know-how. Od vzniku FITE a.s. se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem, obě funkce vykonával nepřetržitě dodnes.

V oblasti výzkumu a inovací často spolupracoval s vysokými školami, nejčastěji s VŠB-TU Ostrava. Zastával řadu mimopracovních funkcí. Byl řadu let viceprezidentem HKČR, byl dlouhodobým předsedou Krajské hospodářské komory MSK, prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, členem Správní rady VŠB – TU Ostrava a členem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii a členem představenstva HKČR.

Často publikoval a přednášel v oblastech energetiky, těžby surovin, ekologie a odpadového hospodářství, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a vědy a výzkumu. Za svou dlouholetou činnost obdržel řadu ocenění, za rozvoj českého hornictví, za rozvoj Moravskoslezského kraje a VŠB – TU Ostrava a polská ocenění za rozvoj Česko – polské spolupráce - VÍCE ZDE.
Zdroj: tacr.cz