Jeho působení a vliv v kulturní oblasti, především pokud jde o severní Moravu a Slezsko, nemohou být zapomenuty.

Narodil se 10. září 1943 v Šenově u Ostravy a po maturitě začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už jako student se pravidelně o prázdninách vracel do Ostravy a pracoval v regionálním tisku. Právě tehdy na sebe upozornil zdařilými a lidsky prohřátými reportážemi, které byly nadčasové a vymykaly se politickým klišé.

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 5. ledna ve smuteční síni v Šenově ve 14.30.

Na začátku normalizace pracoval nějaký čas jako dělník, později to zkusil v městské knihovně. A samozřejmě psal. Jeho povídky se objevovaly v ostravském literárním měsíčníku Červený květ, ve Světě v obrazech, v rozhlase i v novinách.

Táhlo ho to „k myšlenkám na papíře"; stal se redaktorem. Později přešel do ostravského nakladatelství Profil. Vedle své práce pomáhal řadě začínajících autorů, aby jejich knihy mohly vyjít.

Sám se samozřejmě snažil literárně tvořit. V roce 1981 na sebe upozornil skvělou povídkovou prvotinou Holoubek, která se setkala s nadšeným ohlasem, v roce 1984 následovala kniha povídek Faraón v deset večer. Psal pod jménem Václav Chytil.

Některé jeho povídky byly zařazeny do almanachu ostravských autorů s názvem Do dlaní chceme žhavou lávu nabírat. Koncem osmdesátých let se jeho tvorba přerušila, ale po roce 1990 následovala jeho další díla, například Chodci v soumraku, povídkový soubor Alej bez stromů, novela Šťastné dny. Pozoruhodná je i jeho básnická sbírka V blízkosti našel jsem svou skrýš. V roce 2015 vydal sbírku povídek Tíže křídel. Vyšla i jeho další díla.

V roce 1995 založil se svou ženou Dorotheou nakladatelství Tilia, které mělo své sídlo v jeho rodném Šenově. Jeho činnost je pozoruhodná, vyšlo zde několik stovek publikací převážně ostravských autorů, díla literární, etnografická, odborná a podobně.

Vítězslav Bělovský vtiskl nakladatelství Tilia zvláštní charakter: nechtěl, aby jeho knihy byly pouze obchodně úspěšné, ale knihařsky a graficky dokonalé. Knihy z Tilie byly vždy krásné, lze se s nimi potěšit, i když jejich tvůrce již není mezi námi. S Vítězslavem Bělovským odešla významná kulturní osobnost regionu. 

Nakonec každý bude sám, nebo aspoň
pochopí, že sám byl už od svého narození,
a vlastně pořád, každý okamžik svého života.
Tím těžší je ztrácet lidi, kteří tvé samotě
byli natolik nablízku.

Václav Chytil