„Stavba je dosud v gesci zhotovitele, který odstraňuje vady bránící převzetí a následnému užívání,“ uvádí mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná a potvrzuje zmíněný výčet zjištěných nedostatků.

Za úsek v délce 1,6 kilometru má město zaplatit 18 milionů korun.„Fotek už bylo dost, ne?“ prskají technici obcházející s vodováhou i fotoaparáty staveništěm vedle silnice I/58 v Plzeňské ulici. Kromě stavu budoucí cyklostezky si dokumentují i redakční vůz. A kousek dále ještě dělníci stále nakládají zbytky špatného povrchu. Cyklista projíždějící okolo směrem do města uprostřed docela hustého provozu aut nad tím jen vrtí hlavou…

Vyjádření stavařů je následující: „Firma JANKOSTAV zrealizovala v souladu s harmonogramem finální asfaltobetonovou vrstvu a vodorovné dopravní značení. Zaměřením cyklostezky bylo zjištěno, že při realizaci byla v některých úsecích finální asfaltobetonová vrstva položena s mírnou odchylkou oproti normovým hodnotám. JANKOSTAV proto v souladu se schváleným harmonogramem na vlastní náklady chybu napravuje.“

Z ostravského magistrátu doplňují, že zhotovitel se „výše uvedené a další vady, které dílo vykazuje“ zavazuje odstranit do čtvrtku 30. září tohoto roku. Na místě už jsou i stroje k pokládání a válcování dalšího povrchu cyklotrasy.

Tento nový úsek je označován písmeny F a U, začíná v Nové Bělé v Kaminského ulici (282 metrů) a vede kolem Plzeňské ulice (1100 metrů), poté podél hřiště a ZŠ F. Formana na Dubině (221 metrů). Navazuje na stávající síť cyklostezek – jichž je v Ostravě dnes už celkem přes 260 kilometrů.