Na to, jestli vykácet lípy v Komenského sadech, nebo ne, existuje asi osm nejrůznějších posudků či stanovisek odborníků. Čtyři jsou pro, čtyři proti. Zastánci kácení jsou soustředěni kolem radnice, která vychází ze studie zahradního architekta Lubomíra Rychtara. Navrhuje alej pokácet a vysadit tu šestapadesát mladých stromků.

Stranu proti kácení reprezentuje občanské sdružení Svatý Václav. Sdružení iniciovalo petici za záchranu aleje, oslovilo odborníky a vyzývalo k diskuzi radnici, z níž zpočátku přicházely informace, že o kácení je už rozhodnuto. Petici za záchranu lip, která včera dorazila na místní radnici, podepsalo 2609 občanů.

Iniciativě vyjádřila podporu řada osobností a umělců. Například operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová, divadelní režisér Radovan Lipus, prorektorka Ostravské univerzity Iva Málková, vysokoškolský pedagog Petr Jančík, dětská lékařka Eva Schillerová, biolog Vladislav Holec, historička architektury Naďa Goryczková a další. Ti zaslali zastupitelům také otevřený dopis. „Žádáme zastupitelstvo o odložení přijetí závazného rozhodnutí o osudu čtyřřadé lipové aleje do doby, než bude přijata jasná koncepce budoucího rozvoje Komenského sadů. Rovněž je vyzýváme k neprodlenému iniciování široké odborné diskuze za účasti znalců z oborů dendrologie, rostlinné fyziologie, parkové a krajinné architektury, ochrany životního prostředí v průmyslových aglomeracích, jejíž závěry by vypracování takovéto koncepce byly nápomocny. Zároveň se obracíme na občany města Ostravy, aby věnovali zvýšenou pozornost tomuto problému a od svých volených zástupců očekávali jasné a pravdivé informace stejně jako ochotu rozhodovat se toliko na základě odborných kritérií,“ píší mimo jiné v otevřeném dopisu.

Starosta obvodu Miroslav Svozil (ODS), který je přesvědčen o tom, že alej je nebezpečná lidem, nechává rozhodnutí na zastupitelích.