Proti kácení vystupují představitelé občanských iniciativ. Petici proti tomuto záměru podepsalo více než 2600 lidí. "Neznamená to okamžité kácení lip. Je to žádost vůči magistrátu k zahájení správního řízení. Zastupitelstvo pouze vyjádřilo vůli něco začít," řekl po schválení usnesení starosta obvodu Miroslava Svozila (ODS). Obvod tak vyčlenil půl milionu korun, ze kterých by se měla zaplatit projektová dokumentace a náklady spojené s přípravou revitalizace Komenského sadů. "Další peníze budeme schvalovat v zimě," dodal starosta.

Iniciátorem petice byli členové občanského sdružení Svatý Václav, kteří s celoplošným vykácením lip nesouhlasí. Představitel sdružení Ivo Kaleta po rozhodnutí zastupitelstva řekl, že se tento krok dal očekávat. "Neviděl jsem žádnou diskusi na toto téma. To je škoda. Alej si ji zaslouží. Viděl jsem jen hlasovací stroj," řekl ČTK. Dodal, že občanské sdružení se rozhodně připojí do správního řízení. Podle něj existuje dostatek odborných argumentů, podle nichž není lipová alej odsouzená k zániku.

Celoplošné vykácení lipové aleje v Komenského sadech a výsadbu nových stromů například navrhla ve svém posudku Agentura ochrany krajiny a přírody v Ostravě. Ztotožnila se tak se záměrem městského obvodu, jehož vedení chce 162 vzrostlých stromů nahradit 56 mladými lípami. Podle posudku stromy s rozvětvenými kmeny a vytáhlými korunami nemají perspektivu, jsou nestabilní a rozlomením kmenů mohou ohrozit bezpečnost lidí.

Členové petičního výboru navrhují šetrnější řešení, a to ořezání korun stromů. Podle nich rozlomení kmenů nehrozí. Autoři posudku s tím nesouhlasí. Podle nich by tak razantní zákrok stromy narušil.

O osudu lipové aleje se tak rozhodne ve správním řízení. Do něj se mohou zapojit občanská sdružení, která se stanou rovnocennými partnery městu. Lidé mohou vyjadřovat námitky, nahlížet do spisů nebo se proti rozhodnutí magistrátu odvolat. V takovém případě by o kácení rozhodl kraj.