Mezi přijatými zvířaty převažují ptáci, především poštolky (67 jedinců), rorýsi obecní (16) a káňata (10). Záchranáři pečovali také o mladé ježky a zajíce, jejichž odchov je zvlášť obtížný, protože ve většině případů odmítají jakékoliv jiné než zaječí mléko.

Záchranáři také pečují o dospělou samici želvy bahenní s prasklým krunýřem a poraněnou nohou. "Želvu pravděpodobně přejelo auto. Obrovským překvapením pro nás bylo, že třetí den po příjmu snesla jedenáct dokonale vyvinutých vajíček," řekl Kašinský. Želvu stejně jako ostatní živočichy, jež nejsou určeni k vypuštění do přírody, předávají záchranáři po zlepšení zdravotního stavu jiným institucím, v první řadě ostravské zoo. Tam zřejmě najde svůj domov i mladá krajta královská, která je nyní také v péči bartošovických.

Odborníci vyzývají, aby se lidé nedotýkali mláďat, na která při svých prázdninových toulkách přírodou narazí. Ve většině případů nejde o opuštěná zvířata, matky se k nim vracejí zpravidla jen v noci a zbytek dne je nechávají na místě. To platí nejen pro mladé zajíce, ale i pro srnčata, kolouchy, mláďata daňků a další spárkaté zvěře.

Loni přijala stanice v Bartošovicích na léčení 992 zvířat z volné přírody, přibližně stejně jako v roce 2005. Zhruba dvě třetiny z nich se po vyléčení vrátily zpět do svého přirozeného prostředí, přibližně třetina uhynula nebo musela být z rozhodnutí veterináře utracena. Nejvíce zvířat bylo poraněno dopravními prostředky.