Modernizace si vyžádá přibližně 310 milionů korun. Kolem 70 procent z této investice by měla uhradit Evropská unie, zbytek doplatí město Ostrava a Státní fond životního prostředí. V úterý to řekla Radka Jestříbková se společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, provozovatele čističky.

Zahájení rekonstrukce, jež se bude provádět za plného provozu dva roky, brání nedořešené financování. Podmínky se chystá v Bruselu v nejbližší době dojednat delegace ministerstva zemědělství. "Stavební povolení již bylo vydáno," řekla Jestříbková.

Podle odborníků jde o velmi složitý projekt. ÚČOV totiž zpracovává odpadní vody z koksoven, které jsou velkým zdrojem dusíkatého znečištění. "Čistírna splňuje většinu odtokových parametrů daných legislativou Evropské unie, pouze množství vypouštěného dusíku se musí snížit přibližně o třetinu. Při současné technologii není možné tento parametr splnit, proto je rekonstrukce nevyhnutelná," uvedla Jestříbková.

Ostravská ÚČOV je v provozu od roku 1996. Zvládne vyčistit vodu přibližně od 638 tisíc obyvatel, nyní je vytížena asi z 55 procent.

Problém s velkým obsahem dusíku vypouštěným do řek řeší také v Praze. Přestavba čistírny v hlavním městě ale bude několikanásobně dražší než v Ostravě, náklady podle odhadů přesáhnou deset miliard korun.