Velký sál byl ve čtvrtek dopoledne plný věřících, kteří si přišli připomenout odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jež byli v devátém století vysláni na Velkou Moravu, aby šířili víru a učení. Samotní farníci pak jejich pouť oslavili po mši svaté při přátelském posezení ve společenském sále v areálu kostela.