Hrál se tady například netradiční kabaret s názvem Odpadový muzikál, který připravila společnost OZO Ostrava, která se ve městě stará o odvoz odpadků. Návštěvníci se také mohli projet na raftech či lodičkách po řece Ostravici z podhradí až do nedalekých Komenského sadů. Studenti střední umělecké školy předvedli zájemcům ukázky kovářství, řezbářství a keramiky. Město Ostrava podpořilo oslavy Dne Země částkou 260 tisíc korun a vyplatilo se to, neboť o akci byl mezi lidmi velký zájem.