Některým lidem z Ostravy-Třebovic se nelíbí, že by budoucí komunikace mohla vést přes les Turkov. Proto rozeslali na úřady a různé organizace otevřený dopis. „Dozvěděli jsme se, že se chystá změna územního plánu v souvislosti se stavbou dálničního napojení a případná nová trasa Severního spoje, která by měla vést přes území zvláště chráněného území lesa Turkov. Jsme přesvědčeni, že toto řešení je nesprávné, odporuje myšlení moderního člověka a v případě realizace výrazně poškodí přírodu,“ tvrdí v otevřeném dopise Věroslav Stuchlík a Věra Rossetto z Ostravy- Třebovic.

Pod dopisem jsou podepsány desítky lidí. Úvahy o budoucí trase Severního spoje nenechávají klidné ani obyvatele Poruby, kteří bydlí poblíž. „Nejlepší by bylo, kdyby Severní spoj nebyl vůbec. A pokud by měl být, tak by měl vést mimo Turkov. Nejlépe komplikovaněji po Provozní ulici, protože problémy s najížděním na Martinovskou a sjíždění na ulici Bedřicha Nikodéma aspoň odradí řidiče přijíždějící od Opavy a jedoucí na Opavu,“ uvedla obyvatelka sedmého porubského obvodu z ulice U Školky, která si nepřála uvést jméno. Obává se, že Severní spoj „přitáhne“ řidiče, kteří se budou chtít vyhnout semaforům na Opavské ulici.

„Říkali nám, že Severní spoj má sloužit Porubským a odlehčit křižovatce u vodárny. Myslím si však, že stáhne dopravu od Opavy. Taky je mi líto, že by mělo vzít zasvé území, kam se chodí na procházky nebo jezdí na kolech.“ Zastupitelé Poruby přijali na zasedáních usnesení, ve kterých jednali o vedení takzvaného Severního spoje přes přírodní památku Turkov na ulici Martinovskou v křižovatce ulic Bedřicha Nikodéma a Martinovská. „Zastupitelstvo městského obvodu Poruba se touto otázkou naposledy zabývalo loni 5. září a rozhodlo usnesením trvat na usnesení ze dne 28. března 2000, týkajícím se zaústění Severního spoje přes přírodní památku Turkov na ulici Martinovská v křižovatce s ulicí Bedřicha Nikodéma v Ostravě-Porubě,“ uvedla mluvčí porubské radnice Petra Špornová.

Podle porubského starosty Miroslava Nováka je ulice B. Nikodéma konstrukčně připravena pojmout dopravu Severního spoje, na rozdíl od ulice 1. Čs. armádního sboru, kde v těsné blízkosti komunikace bydlí stovky lidí.