Kraj nehodlá složit zbraně a bojuje o to, aby se zpoplatnění silnice R 56 odložilo. „Časové zpoplatnění by způsobilo přesun místní dopravy ze silnice R 56 na cesty nižších tříd, které nemají dostatečnou kapacitu k tomu, aby zvýšení dopravy zvládly,“ uvedl Pavol Lukša, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, podle kterého bude kraj se zpoplatněním souhlasit až ve chvíli, kdy bude napojen na síť dálnic a rychlostních komunikací v zemi.

V polovině ledna letošního roku zaslal současný starosta Hrabové Rostislav Naď na ministerstvo dopravy dopis, ve kterém nesouhlasí se zamýšleným zpoplatněním komunikace R 56. „Na základě našich průzkumů lze předpokládat, že zpoplatnění rychlostní komunikace zvýší četnost automobilové dopravy na souběžné silnici Paskovská, která probíhá obytnou částí Hrabové a dále navazuje na silnici III/4705 na území obce Paskov. Silnice R 56 byla stavěna za účelem odlehčení dopravy na těchto silnicích, od doby jejího vybudování se intenzita dopravy ještě zvýšila a je závažným problémem, který je umocněn existencí mýtného na rychlostní komunikaci, což již tak složitou situaci zhoršuje,“ píše se v dopise Aleši Řebíčkovi, ministru dopravy.

Podle odpovědi by měli v Hrabové řešit nastalý problém vhodným dopravním značením. „Z reakce Jiřího Hodače, náměstka ministra dopravy, je zřetelné, že vůbec neví, o čem je řeč. V Paskovské ulici je plno firem, které zaměstnávají mnoho lidí. Postavit tam značku se zákazem vjezdu nákladním automobilům by byl nesmysl,“ řekl Rostislav Naď.

Ministerstvo dopravy však nehodlá navrhovat změny bez názorů z krajského úřadu a od starostů obcí. „Připravujeme seminář, na kterém se bude řešit tento problém. Bude záležet zejména na regionálních představitelích, zda předloží rozumné argumenty, proč by měla být právě jejich silnice bez poplatku,“ sdělil Karel Hanzelka, mluvčí ministerstva dopravy. Kraj nehodlá připustit zpoplatnění silnice R 56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem.