Nový hypermarket má mít 1100 parkovacích míst. Zastavěná plocha zabere téměř 24 tisíc metrů čtverečních. Součástí areálu bude čerpací stanice pohonných hmot, tak jako tomu je například u hypermarketu Globus v Opavě.

„Záměr je navržen v lokalitě umožňující výstavbu daného záměru z hlediska potřebné rozlohy pozemků a zejména z hlediska nákupního potenciálu obyvatelstva. V blízkém okolí lokality není dosud záměr obdobné velikosti a komplexnosti služeb umístěn. Lokalita se jeví jako vhodná nejen z hlediska sousedícího sídliště, ale také z pohledu silně zatížené páteřní komunikace Opavské, u níž je možno předpokládat zájem projíždějících o návštěvu předkládaného záměru,“ uvedla Pavla Žídková, která vypracovávala odbornou studii výstavby hypermarketu Globus Ostrava- Poruba.

Autoři projektu předpokládají, že výstavba hypermarketu by mohla začít ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Práce by měly skončit do deseti měsíců. O stavbě budou rozhodovat ministerstvo životního prostředí, stavební úřad v Ostravě-Porubě, moravskoslezský krajský úřad a Magistrát města Ostravy.

Plocha, na které má hypermarket vyrůst, je určena k zástavbě. V současné době slouží jako pole. Nachází se u velmi rušné silnice spojující Ostravu s Opavou. „Pokud se zde přechodně vyskytují některé druhy fauny, jedná se až na výjimky o migrující jedince, jimž pozemek slouží jako potravní základna, kteří se však převážně zdržují v okolním klidnějším prostředí - Velkém obecním lese na jihu, lesních porostech Osošník a liniových porosttech podél Porubky. Výskyt zvláště chráněných druhů zde nebyl zaznamenán,“ tvrdí autoři projektu.