Cílem konference je mimo jiné také zvýšit zájem mladých lidí o studium technických oborů na vysokých školách a ve spolupráci s úřady a podnikateli zlepšit systém stáží a stipendií. Premiér Topolánek ve svém příspěvku mimo jiné uvedl, že v technických oborech je současný stav velmi špatný a ani se nelepší. „Chybou je určitě i to, že u nás mají sice studenti šanci pobírat stipendium, ale podíl půjček na studium je zanedbatelný. Je to přitom šance, jak zvýšit zdroje, které by šly do vysokého školství,“ dodal premiér.

Zároveň uvedl na příkladech, že země, které hovoří o tom, že vysoké školství je zadarmo, mají mezi vysokoškoláky paradoxně nejméně dětí ze sociálně slabších rodin. Rektor VŠB-TU

Tomáš Čermák se ve svém příspěvku zabýval novou rolí technických vysokých škol v procesu globalizace.