Během své páteční návštěvy v krajské metropoli se také zastavila na krajském úřadě, ostravském magistrátu a poobědvala se zástupci akademické obce v Radniční restauraci na Prokešově náměstí.