Michniak tvrdí, že jedině tak budou moci zastupitelé zabránit dalšímu nehospodárnému nakládání s obecním majetkem. Míní, že výsledky auditu, který si nechalo jeho vedení vypracovat nezávislým auditorem, jsou velmi závažné. Audit, který prováděla společnost Auditcom Consulting, mají k dispozici i představitelé Ostravy.

„Zabýváme se jím, jeho výsledky naši odborníci srovnávají s výsledky kontrol, které zaměstnanci magistrátu prováděli v Mariánských Horách a Hulvákách v letech 2004 a 2005. Tehdy v nich úředníci našli jistá pochybení. Zpětně musíme posoudit jejich závažnost. Poté zajistit jejich nápravu. V každém případě provedeme v nejbližších dnech kontrolu hospodaření obvodu za loňský rok,“ řekl náměstek ostravského primátora pro finance Lukáš Ženatý (ODS).

Potvrdil, že už loni v prosinci jednal s Radomírem Michniakem o hospodářské situaci v Mariánských Horách a Hulvákách. „Dostal jsem tehdy informaci, že pokud bude vedení obvodu dodržovat zákony a všechna nařízení, vyhlášky včetně statutu Ostravy, bude mu chybět asi pět milionů korun na mzdy zaměstnancům. Právě kvůli pochybným krokům jeho předchůdkyně Janáčkové, která údajně vyplácela mzdy z kapitálových výnosů a porušovala tak předpisy. Ty peníze obvod nakonec dostal slíbeny s tím, že starosta musí udělat vše tak, aby se za rok neocitl ve stejné situaci,“ upřesnil Ženatý.

Náměstek primátora: Mariánky mají moc úředníků

Dodal, že magistrát srovnával také počty zaměstnanců úřadu v Mariánských Horách a ve Vítkovicích. „Tyto obvody jsou srovnatelné množstvím agendy, kterou zpracovávají, i počtem obyvatel. V Mariánských Horách je však dvakrát více úředníků než ve Vítkovicích. Není divu, že je pak těžké je uživit. Radomír Michniak proto dělal na úřadu nejrůznější organizační opatření,“ konstatoval Ženatý.

Radomír Michniak tvrdí, že Liana Janáčková v minulosti platila zaměstnance z kapitálových výnosů, čímž porušila statut města. „Prodaly se nemovitosti a tyto peníze se pak projedly, což je v rozporu se statutem. Předražovaly se veřejné zakázky o 140 procent, což je porušování zákona. Také další peníze, které měly být pro potřebu úřadu, šly na jiné účely, než měly, a další,“ vyjmenovává Michniak důvody, proč chce, aby město hloubkově i zpětně znovu hospodaření obvodu zkontrolovalo a odebralo mu právo hospodařit s majetkem.

Liana Janáčková vše odmítá. „Audity, které prováděli kontroloři magistrátu, neprokázaly žádné hrubé chyby. Zastupitelé nám proto tehdy také pouze uložili napravit drobnosti. Což jsme také udělali. Není pravda, že jsem investiční peníze používala na platy. Také počet úředníků odpovídá potřebám úřadu i obvodu,“ brání se Janáčková.

Bývalý primátor: Nic závažného jsme nenašli

Bývalý ostravský primátor Aleš Zedník (ČSSD), za jehož „vlády“ úředníci kontrolovali Mariánské Hory a Hulváky, uvedl, že z minulých auditů skutečně nevyplývalo nic, co by ukazovalo na taková pochybení, jež by znamenala překračování zákona a nutnost, aby věc prošetřovaly orgány činné v trestním řízení. „Kolegové mi vyčítali, že kontroly nebyly dělány pořádně, že se tam přece musí něco najít. Nenašlo. Paní Janáčková mnohdy sice balancovala na hraně, porušovala statut města stylem ráno otevřu pískoviště a odpoledne na něj začnu shánět peníze, ale to zdaleka není na kriminál,“ míní Zedník.

I on měl podle svých slov sto chutí odebrat obvodu právo nakládat s majetkem. „V tehdejší konstelaci zastupitelstva nebyla vůle tento návrh přijmout, neprosadil bych ho. Nakonec by totiž na vše doplatili občané toho obvodu,“ míní Zedník. Tvrdí, že zastupitelé či vedení města mohou v těchto případech obvod „potrestat“ třeba při rozhodování o přidělování dotací. „Ale i na to, že obvod nedostane peníze, o které žádá, zase doplatí jenom jeho obyvatelé,“ krčí rameny Zedník.