V průběhu června pak budou končit studium žáci 3. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem závěrečnými zkouškami. U tříletého oboru Hutník proběhne závěrečná zkouška podle nových podmínek projektu Kvalita. Zejména na absolventy strojírenských a hutnických oborů již čekají budoucí zaměstnavatelé ostravského regionu, Mittal Steel Ostrava, a. s. a další partneři této školy.