„Od 15 do 17 hodin si mohou příchozí nechat zdarma změřit tlak, tuky, výšku, váhu, BMI, vyšetřit krkavice, cukr a také prohlédnout pracoviště magnetické rezonance a počítačového tomografu,“ uvedla manažerka marketingu Ivana Novosadová. Cílem akce je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod, zejména upozornit na možnosti prevence a na nutnost časného zahájení léčby tohoto onemocnění.

Dny otevřených dveří se konají v budově E na neurologii, kde bude připraveno pět stanovišť. K dispozici budou také dvě vyšetřovny. Před absolvováním měření obdrží návštěvníci kartičku na zapisování hodnot a získají informační brožuru. V loňském roce přišlo zkonzultovat svůj zdravotní stav tři sta lidí. „Chceme, aby lidé věděli, že je nutné se dostat s akutní mozkovou příhodou do nemocnice co nejdříve. Aby zbytečně doma nečekali, že se jim udělá lépe. Mezitím už bohužel může být pozdě,“ dodal primář neurologického oddělení Daniel Václavík.