Obyvatelé Poruby mohou nápojové kartony vyhazovat do popelnic na plast, které jsou speciálně označeny nálepkami s nápisem nápojové kartony. V rámci pilotního projektu byl sběr těchto kartonů testován dva roky ve vybraných lokalitách Ostravy-Jihu. Projekt ukázal, že nejlepším řešením budou právě společné kontejnery na plasty a kartony.

Také společný sběr i svoz nápojových kartonů a plastů je levnější, protože odpadá nutnost pořizovat nové nádoby na nápojové kartony. Obyvatelé Poruby si nyní na nově označené kontejnery zvykají. „My jsme dříve krabice od mléka a džusů vyhazovali do netříděného odpadu. Teď je vyhazujeme do kontejnerů, které jsou na to určeny. Už dříve jsme třídili dopad, takže to pro nás není problém. Znamená to sice, že musíme vynášet přetříděný odpad častěji, ale i tak je to užitečná věc,“ uvedla Jana Jošcová z porubského sedmého stavebního obvodu.

Od dubna do června probíhá polepování všech kontejnerů na plasty novými nálepkami s nápisem nápojové kartony. Svoz těchto kontejnerů má na starost společnost OZO Ostrava. Ta tříděný odpad sváží na své třídicí linky, kde ho dále dotřiďuje a připravuje pro další zpracování.