„Souvislá údržba se týkala plochy o rozloze 9,5 tisíce metrů čtverečních, úpravou prošlo celkem 975 metrů silnice,“ uvedl ředitel společnosti Ostravské komunikace Jindřich Mihal. Tato firma byla investorem stavby. Údržbu prováděla firma Stavia – silniční stavby.

Údržba zahrnovala kromě úpravy autobusových zálivů a uličních vpustí i přechody pro chodce, které byly přebudovány na chráněné. Součástí prací byla také instalace doplňků vyznačujících přechod pro nevidomé a slabozraké. „Akce si vyžádala investici ve výši 14,6 milionu korun,“ upřesnil Mihal.

V Porubě se v současné době opravuje také ulice Bedřicha Nikodéma v úseku od ulice 17. listopadu po ulici Opavskou. Práce by měly trvat do konce srpna. Další plánovanou akcí je rekonstrukce tramvajové trati včetně tramvajových zastávek Areál VŠB na ulici 17. listopadu v termínu od 18. července do 31. srpna. Ostravské komunikace budou od 13. července po dobu dvanácti dnů opravovat ulici Polskou a Mongolskou, v úseku od ulice Závětří po autobusovou zastávku Řecká. Po odfrézování vozovky se bude od 16. července klást mikrokobercová směs.