Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. Letos v lednu vznikla pobočka také v Praze. „Hlavním cílem našich aktivit je poskytnutí lékařské pomoci populacím, které nemají přístup ke zdravotnickým zařízením,“ řekl přednosta porodnicko-gynekologické kliniky v ostravské fakultní nemocnici Ondřej Šimetka, který je zároveň členem představenstva rakouské pobočky MSF.

Lékaři bez hranic poskytují zdravotnickou pomoc ve více než sedmdesáti zemích světa a má více než dva a půl tisíce mezinárodních a přes třiadvacet tisíc místních spolupracovníků. „V zemích, ve kterých nefungují nebo zcela chybějí jakékoliv zdravotnické struktury, poskytují Lékaři bez hranic zdravotnickou péči, provozují kliniky, vykonávají chirurgické operace, bojují s epidemiemi, provádějí očkovací kampaně,“ upřesnil Šimetka s tím, že cílem práce MFS je zmírnění lidského utrpení, ochrana lidských životů a zdraví a znovunavrácení úcty k lidským bytostem a jejich základním lidským právům.

Pokud jde o Českou republiku a Slovensko, s mezinárodní organizací pracovalo nebo pracuje více než dvacet lékařů, zdravotních sester a logistiků. „Přišla jsem se sem podívat. Jsem zdravotní sestra a chci se tady domluvit na spolupráci. Velmi toužím pomáhat chudým a potřebným a chtěla bych se některé z misí zúčastnit,“ prozradila včera pětadvacetiletá žena.