Policisté usilují o to, aby byla zajištěna nejen bezpečnost, ale rovněž plynulost silničního provozu. Severomoravští policisté dopravní i pořádkové policie společně se svými kolegy z dopravních inspektorátů, dopravními inženýry, pravidelně prověřují stav a hlásí komunikační závady. Za první tři měsíce letošního roku to bylo 847 závad, které oznámili správcům komunikací. Za stejné období bylo odstraněno 380 závad.

K nejčastějším závadám patří chybějící, poškozené, vyvrácené značky, nebo značky, zakryté rozbujelou vegetací. Policisté upozorňují i na poškození vozovek, např. výtluky, poškozené krajnice po nehodách. Příslušným institucím putovalo i dalších 119 podnětů a upozornění. Realizovat se podařilo necelou polovinu (56, tj. 47 proc.). Policisté se také zajímají o to, zda při odstraňování závad nedochází ke zbytečným průtahům.

Smyslem je odstranit nadbytečná značení omezující rychlost v místech, kde to není bezpodmínečně nutné či stanoveno zákonem. Například tam, kde není ohrožen pohyb chodců. Problémem bývá například nesmyslné omezování rychlosti nevhodně umístěnými značkami Obec a Konec obce. Mnohde tyto dopravní značky nekopírují souvisle zastavěné území, ale katastr obce. Je tam přehledná silnice, která vede lesem či poli, přesto je řidič povinen dodržovat padesátikilometrovou rychlost.

Společným zájmem policie, obcí i řidičů by mělo být, aby rychlost nebyla omezována tam, kde to není nezbytně nutné. Dochází tím totiž ke znevažování dopravního značení a řidiči tam, kde nevidí hrozbu nebezpečí, rychlostní limit nedodržují a nedodržují ho pak ani tam, kde je to již nutné.

Provedené změny dopravního značení:

- sil. I/48 - průtah přes Frýdek-Místek - zvýšení rychlosti na 70 km/h,

- sil. I/48 - obec Rychaltice - posunutí DZ IS 12a a IS12b (začátek a konec obce),

- sil. I/47 - průtah přes Hranice n/M - posunutí DZ IS 12a a IS12b (začátek a konec obce) a zvýšení rychlosti na 70 km/h,

- sil. III/4866 - obec Trojanovice - posunutí DZ IS 12a a IS12b (začátek a konec obce),

- sil. III/4502 - obec Sobotín - posunutí DZ IS 12a a IS12b (začátek a konec obce).

 

 

Navržené změny dopravního značení (zatím nerealizované):

- sil. I/58 - obec Příbor ve směru od Ostravy - navrženo zvýšení rychlosti na 70 km/h - nebylo schváleno Krajským úřadem MSK,

- všechny příjezdy do Ostravy (okres Ostrava-město) - zpracována projektová dokumentace na označení hranic okresu Ostrava-město a posunutí dopravního značení IS 12a a IS12b (začátek a konec obce),

- sil. I/11 - Šumperk - průtah městem - navrženo zvýšení rychlosti na 80 km/h - nebylo schváleno Krajským úřadem OLK.