Součástí slavnostního aktu byla také promoce dvou absolventů magisterského studijního programu, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, a získali tak právo užívat akademický titul PhDr. „Mám velkou radost, ale také strach z vyslovení latinského slibu. Snad to dobře dopadne,“ uvedla čerstvá absolventka bakalářského studijního programu Francouzština ve sféře podnikání Martina Kudelová.