Peníze půjdou například na úpravu koryt Ondřejnice v Kozlovicích, Ráztoky v Komorní Lhotce a Lubiny v Trojanovicích. „Moravskoslezský kraj podporuje ze svého rozpočtu hrazení bystřin již od roku 2005, letos bude uvolněno přes 6,5 milionu korun. Jsou to dobré investice, které kraj potřebuje,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí a dopravu Pavol Lukša. Upřesnil, že na jednotlivých vodních tocích budou opravovány stupně pod mostními objekty, rekonstruovány prahy a zpevněny břehy a dno.

Poté budou revitalizovány břehové porosty. „Opatření budou splňovat náročná ekologická kritéria umožňující následný život ryb a ostatních vodních organismů,“ konstatoval náměstek Lukša.