Přírodní rezervací se stala tato enkláva v roce 1994, rozšířena byla o rok později. Stezky přírodní rezervace Štěpán jsou vděčným cílem především rodinných výletů. Je to dáno i tím, že rezervace Štěpán je v dosahu městské dopravy, od konečné zastávky tramvaje číslo 4 je to asi dvacet minut pohodlné chůze, na kole samozřejmě rychleji.

Zvláště malých dětí se tady o víkendu prochází nebo projíždí na malých kolech neobvyklé množství. Je to dáno tím, že hlavní cesta podél řeky je široká a vcelku rovná, jsou tu také místa k odpočinku a občerstvení. Na rozdíl od jiných přírodních oblastí na katastru města Ostravy. Navíc se zde v podstatě nedá z hlavní cesty nebo z vedlejších pěšin sejít, protože je zde buď rybník, anebo mokřady. Důvodem, proč se sem návštěvníci tak často vracejí, je mimořádný přírodní půvab této dvacetihektarové lokality.

Rybník se stále zmenšuje

Rybník, který tvoří velkou část rezervace, byl před mnoha lety napájen strouhou z řeky Opavy, což ale nyní obstarává jen nenápadný potůček na jihozápadní straně. Ten s sebou při jarním tání a povodních přináší kal, takže se dno - jak říkají rybáři - zazemňuje, v podstatě tedy zvyšuje jeho dno. Následkem toho dnes tvoří hladina rybníka jen necelou polovinu původní plochy, což rozhodně není dobré. Rybník by tedy měl být odbahněn, možná by bylo vhodnější, kdyby byl napájen, tak jako v minulosti, strouhou z řeky Opavy.

Zdejší mokřady jsou tvořeny rozsáhlými plochami rákosin a ostřic. Jejich okraje lemuje prstenec bažinných vrbových křovin. Krása uprostřed lužních lesů Vše je pak obklopeno zbytky lužních lesů, zvláště jilmových doubrav, a mokřadními olšinami. Ve vodě najdeme kotvici plovoucí, leknín bělostný anebo mimořádně vzácnou a v celé republice se ojediněle vyskytující nepukalku plovoucí. Na břehu můžeme už zdálky vidět například i kosatec žlutý. Na některých místech je cítit všem známá vůně, kterou o sobě dává vědět rostlina zvaná medvědí česnek. Opravdu je cítit česnekem.

Byl zde také objeven mezi bezobratlými chrostík, rovněž v republice velmi vzácný. Žije zde přes dvacet druhů vážek, ale třeba i šidélko rudoočko. Na mokřadních rostlinách žije bohaté společenství hmyzu, z motýlů zde byl spatřen především vzácný plavokřídlec šedožlutý. Nachází se zde také deset druhů obojživelníků, například čolek velký, skokan ostronosý, užovka podplamatá. Mimořádně příznivé podmínky k životu zde mají ptáci, kterých je tu 160 druhů. Z toho je polovina hnízdících, mezi které patří třeba bukáček malý, čírka modrá, chřástal kropenatý, jehož hlas se nese daleko, dále bekasina otavní, rudouš vodonohý a další, které tady nelze všechny vyjmenovat.

Krotké labutě se dají krmit

Rybník je také velmi užitečnou zastávkou ptáků při jarních a podzimních tazích; v té době je pohled na jeho hladinu úchvatný. Zvláště děti pak dokáží dlouhou dobu sledovat dovádění ptáků, potápění, vzlety a přistávání. Labutě jsou natolik krotké, že přijíždějí ke břehu a loudí potravu. Samozřejmě, že když mají malé, tak se celá rodinka, vedená instinktem, raději drží opodál. Pro děti je to dobrá škola utváření vztahu k přírodě. Vedle rodin chodí do této oblasti také školní třídy, které se v hodinách biologie učí poznávat stromy, keře a květiny.

Jedinou nevýhodou jsou někteří bikeři, kteří se bez ohledu na děti ženou podél řeky do Děhylova a dál. Rodiny, které jdou pěšky, mají jako konečnou zastávku rovněž Děhylov, kde sednou buď na autobus mířící do Martinova a Poruby, anebo na vlak do Svinova.

Každý tu najde, co hledá. Přírodní rezervace s poetickým zázvem Štěpán se rozprostírá na samé hranici katastru města Ostravy. Část tohoto přírodního unikátu patří ještě k Martinovu, ale zasahuje také do oblasti Děhylova. Jde o komplex mokřadů a rybníka, kde žije mnoho vzácných živočichů a rostlin.