Do funkce byl slavnostně uveden nový děkan fakulty PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., spolu s novými proděkany na příští čtyři roky.