„Počet žáků, kteří si letos podali přihlášku v prvním kole ke studiu na naší škole ve strojírenských oborech, je vyšší. Ke studiu se už přihlásilo 231 žáků základních škol, z toho polovina na strojírenské obory ve tříletých oborech s výučním listem, anebo čtyřletých ukončených maturitní zkouškou. Nejedná se přitom o konečné číslo, žáci mají šanci podat přihlášku i v dalších kolech. Uzávěrka proběhne vlastně až koncem srpna,“ tvrdí Klocek.

Rostoucí zájem dětí o studium přičítá Klocek například tomu, že škola neustále modernizuje své technické vybavení, přibyly tu další učebny vybavené moderní didaktickou technikou. Zásadní vliv na rozhodování budoucích studentů však má podle Klocka soustavné působení zástupců personálních útvarů tří největších strojírenských společností v Ostravě – Vítkovice Holding, Vítkovice Steel a Mittal Steel Ostrava.

„Na naší škole se zúčastnili i dnů otevřených dveří a nabídli tu našim budoucím žákům po absolvování pracovní uplatnění a některé další výhody. Pro děti a rodiče je velmi důležité vědět, že se potomek neučí pro úřady práce, ale že se o něj zaměstnavatelé budou prát,“ míní ředitel.

„Na škole se mi líbí i to, že tu máme šanci trávit volný čas. Využíváme hlavně posilovnu, bazén, nebo počítače s internetem. Výhodu vidím také v rozsáhlé praxi během studia, kde nám starší odborníci mnohdy prozradí řadu pracovních zkušeností, které se dají získat opravdu až dlouhodobou činností,“ uvedl student druhého ročníku nástavbového studia provozní technika Oto Glac. Ten se nejdříve vyučil zámečníkem a nyní se chystá pokračovat ve studiu na VŠB

O strojírenské obory začíná být mezi mladými lidmi zase větší zájem. Láká je hlavně to, že po vyučení mají takřka stoprocentní jistotu, že najdou práci.