Na VŠB-TUO bude do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v následujícím akademickém roce 2007/2008 maximálně přijato 10250 studentů. Informace o nabídce studia, přijímacím řízení a jeho podmínkách jsou k dispozici na univerzitním webu.